روز جان باختن ژینا امینی را با شرکت در تظاهرات اعتراضی پاس بداریم

هم از این رو است که در آستانه سالروز ٢٥ شهریور، حکومت سرکوبگر و ضد بشری اسلامی، از وحشت به خیابان آمدن مردم و تکرار کابوس روزهای خیزش انقلابی پائیز گذشته، فضای جامعه را با … ادامه خواندن روز جان باختن ژینا امینی را با شرکت در تظاهرات اعتراضی پاس بداریم