مطالب و اخبار گوناگون

مسئولیت ورزشکاران در برابر واقعه‌ی ورزشگاه مشهد

يداله بلدی (عصرنو) در روز نهم فروردین ماه مسابقه فوتبال بین تیم‌ها ی ایران و لبنان در مشهد برگزار گردید ، علت انتخاب شهر مشهد برای این مسابقه این بود که مقامات احتمال می‌دادند که [ادامه]