سیاسی، ديدگاه، ...

پایان‌نامه‌ی دانشجوی آزادی‌خواه، لیلا حسین‌زاده اتحادِ مبناییِ ارتجاعِ سلطانی−ولایی را به نمایش گذاشت

“ایرانشهر”، “انقلاب ملی” و “ملی‌گرایی” از اسامی مستعار نظم امور است. طرفداران رژیم کودتایی و وابسته‌ی شاه “ملی‌گرا” شده‌اند و از آن طرف کسانی که اسلامیت را بر سر ایرانیت می‌کوبیدند و می‌کوبند. جبهه‌ی متحد [ادامه]

-

در آستانه ۳۵ سالگی فاجعه ملی و اولین سالگرد جنبش زن، زندگی، آزادی

ديدگاه یاد و خاطره‌ی تمام جان‌باختگان راه آزادی و ترقی میهن دربندمان را ارج می‌نهیم، بر فداکاری و از جان‌گذشتگی آنها درود می‌فرستیم و در کنار مردمی خواهیم بود که با حضور گسترده خود در [ادامه]

-

ديدگاه: آلترناتیوها و منشورها در پرتو درس‌های خیزش ١٤٠١

افزون بر این‌ها، بخش‌های غیردموکرات و اقتدارگرایی در میان جمهوری‌خواهان نیز وجود دارند که پارادایم‌ آن‌ها حاکمیت و سلطه‌ی دولتی متمرکز و مقتدر در ایران است. ایدئولوژی افراطی در ترفیع ناسیونالیسم ایرانی و تمرکزگرایی دولتی، [ادامه]