تماس و نظر

ما همه بازديدکنندگان تارنمای سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران را صميمانه فرا می خوانيم تا با ارسال ملاحظات و پيشنهادات خود، ما را در بهبود بخشيدن به اداره و ارائه اين تارنما یاری نمايند.

برای ارسال هرگونه ملاحظه، نقد و نظر در مورد شکل، مضمون و ارائه تارنما و نيز همچنين برای ارسال مطالب و مقالات خود از آدرس ای – مايل زير استفاده نمائيد :

آدرس تماس :

site.efiran@gmail.com

به جز اين آدرس، هيچ آدرس الکترونيکی و يا شماره تلفن و ديگر وسيله ارتباطی برای تماس با ما  اعتبار ندارد.

ضوابط درج مطالب در تارنمای سازمان اتحاد فدائيان خلق  ايران :

  • مطالبی که در آن ها توهین، اتهام و تحريف وجود داشته باشد، در سایت درج نمی شوند. تشخیص این امر با مديريت سایت است
  • برای انعکاس مقالات در سایت سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، محدودیتی برای حجم مطالب وجود ندارد
  • مديريت سايت در گزينش و درج مطالب ارسالی آزاد است. مسئوليت نگارش و محتوای مطالب دريافتی به عهده خود نويسندگان می باشد.