به روز شده در : بيستم دسامبر ٢٠٢٣

حکم ابد حمید نوری ١٩ دسامبر ٢٠٢٣ در دادگاه تجدیدنظر تایید شد!


آخرين گزارشات دادگاه (استيناف) :آخرين گزارشات دادگاه (بدوی) :


روايت شهاب شکوهی

عليرضا اکبری سپهر

محمود خليلی

جلسه ٧٣ دادگاه نوری

جلسات ٦٧ تا ٧٠ دادگاه حميد نوری در استکهلم (سوئد)

شصت و ششمين جلسه دادگاه نوری : اظهارات محمد ایزد جو (همایون ایوانی)

اظهارات محمد ايزد جو (همايون ايوانی)

اظهارات جلال سعیدی

شهادت دو تن از زندانیان چپ


روایات دو جلدی جعفر یعقوبی