پيام شادباش به اصغر فرهادي و جامعه سينماي ايران

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

دوشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۰ – ۲۷ فوريه ۲۰۱۲

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
پيام شادباش به اصغر فرهادي و جامعه سينماي ايران
به مناسبت دريافت جايزه اسکار براي فيلم « جدائي نادر از سيمين»
دوشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۰ – ۲۷ فوريه ۲۰۱۲

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران دريافت جايزه اسکار را به اقاي اصغر فرهادي کارگردان و نويسنده فيلمنامه «جدائي نادر از سيمين» و هنرمندان همکار او در اين فيلم و هم چنين سينماگران توانا و ديگر فرهنگ سازان کشور مان تبريک گفته، دست اين هنرمند برجسته و همکاران او را به گرمي مي فشارد. ما همراه با همه هموطنان مان در اقصي نقاط جهان دريافت اين جايزه را موفقيتي براي همه ايرانيان مي دانيم.

براي نخستين بار در تاريخ سينماي ايران «جدائي نادر از سيمين» جايزه اسکار بهترين فيلم خارجي را، به خود اختصاص داده است. «جدائي نادر از سيمين» علاوه بر اين، در رشته بهترين فيلمنامه غير اقتباسي نيز در هشتاد و چهارمين دوره جوايز آکادمي اسکار نامزد شده بود. پيش از اين، اين فيلم جوايز متعددي را به خود اختصاص داده بود.

آقاي اصغر فرهادي کارگران و نويسنده فيلمنامه «جدائي نادر از سيمين» هنگام دريافت جايزه اسکار تاکيد کرد که «ايراني هاي زيادي در سراسر جهان در حال تماشاى اين لحظه‌اند و تصور مي کنم که خوشحال اند. نه فقط به خاطر يک جايزه مهم، يک فيلم يا يک فيلمساز. آن‌ها خوشحال‌اند چون در روزهايى که ميان سياستمداران حرف از جنگ، تهديد، و خشونت تبادل مي شود، نام کشورشان ايران از دريچه باشکوه فرهنگ به زبان مى‌آيد. فرهنگى غنى و کهن که زير غبار سياست پنهان مانده است.» او هم چنين اعلام کرد که «من با افتخار اين جايزه را به مردم سرزمينم تقديم مى‌کنم. مردمى که به همه فرهنگ‌ها و تمدن‌ها احترام مى‌گذارند و از دشمنى و کينه بيزارند.»

حضور سينماي ايران در صحنه مهم ترين رقابت سينمائي جهان در اسکار امسال، نشاندهنده توانائي و خلاقيت فرهنگ سازان کشور ماست که به رغم همه محدوديت هاي حکومت جمهوري اسلامي، موفق مي شوند با خلق آثار برجسته، توجه و تحسين منتقدان جهاني و بينندگان اين فيلم را در سراسر جهان، به خود جلب کنند. حکومت در ايجاد اختناق در جامعه تا آن جا پيش رفته است که بسياري از هنرمندان و سينماگران صاحب نام کشورمان را به بند کشيده و اخيرا خانه سينما را از سينماگران مصادره و درب آن را مهر و موم کرده است. افتخار کسب جايزه اسکار براي سينماي ايران در چنين شرايطي درخشش بيشتري دارد. اين جايزه براي ما از اين جهت نيز اهميت دارد که در شرايط تنش و تهديد و تحريم، فيلمسازان خلاق کشورمان، هنر را وسيله اي براي دادن پيام صلح به مردم جهان نموده و از طريق آن، صداي ملت ايران را پژواک مي دهند.

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران دريافت جايزه اسکار را به اقاي اصغر فرهادي کارگردان و نويسنده فيلمنامه «جدائي نادر از سيمين» و هنرمندان همکار او در اين فيلم و هم چنين سينماگران توانا و ديگر فرهنگ سازان کشور مان تبريک گفته، دست اين هنرمند برجسته و همکاران او را به گرمي مي فشارد. ما همراه با همه هموطنان مان در اقصي نقاط جهان دريافت اين جايزه را موفقيتي براي همه ايرانيان مي دانيم.

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
دوشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۰ – ۲۷ فوريه ۲۰۱۲