اهداي جايزه اسكار به فيلم «جدايي نادر از سيمين»

بيانيه‌ي كانون نويسندگان ايران به مناسبت

بيانيه‌ي كانون نويسندگان ايران به مناسبت
اهداي جايزه اسكار به فيلم «جدايي نادر از سيمين»
سه شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۰ – ۲۸ فوريه ۲۰۱۲

فيلم «جدايي نادر از سيمين» برنده‌ي جايزه‌ي بهترين فيلم خارجي در مراسم اسكار ۲۰۱۲ شده است.

گذشته از بهره‌برداري‌هاي مرسوم جناح‌هاي غالب و مغلوب حاكميت كنوني و فارغ از ماهيت جوايز بين‌المللي، به دليل ارزش‌هاي نهفته در اين فيلم و كوشش عوامل آن براي ارائه‌ي تصويري واقعي‌تر از جامعه‌ي ايران در سطح جهاني، پيروزي آقاي اصغر فرهادي و گروه سازنده‌ي اين فيلم را به همه‌ي دست‌اندركاران آن و به مردم ايران تبريك مي‌گوييم و اميدواريم سينماي ايران در جهت پيشرفت و استقلال هر چه بيش‌تر از قطب‌هاي قدرت و ثروت حركت كند.

كانون نويسندگان ايران
۹ اسفند ۱۳۹۰