پيشتازی راست افراطی در دور نخست انتخابات پارلمانی زودهنگام فرانسه : همه نگاهها به دور دوم

1/2012: L'hemicycle vide - Le perchoir Fichier D800-41x62 cm et Raw disponibles Patrimoine

ترکیب کرسی های مجلس آینده به نتایج دور دوم انتخابات و به ویژه تشکیل جبهۀ جمهوری‌خواهی مرکب از احزاب چپ و راست بستگی دارد تا به این ترتیب از راهیابی بیشتر نامزدهای راست افراطی به مجلس آینده جلوگیری شود.

راست افراطی به نخستین حزب سیاسی در مجلس ملی فرانسه تبدیل شد با مشارکت ٧۰ درصد رأی‌دهندگان

ار اف آی: بر اساس نخستین برآوردها حزب راست افراطی “اجتماع ملی” با کسب ٣٤ درصد آراء در نخستین دور انتخابات پارلمانی فرانسه به نخستین حزب سیاسی این کشور تبدیل شد بی آنکه هنوز اکثریت مطلق کرسی‌های مجلس را برای تشکیل دولت جدید به دست آورد. نرخ مشارکت در این انتخابات بسیار بالا و طی دهه‌های گذشته بی سابقه اعلام شده است. بر اساس برآوردها ٧۰ درصد رأی‌دهندگان فرانسوی در دور اول انتخابات مجلس ملی فرانسه شرکت جستند.

ائتلاف احزاب چپ تحت عنوان “جبهۀ جدید مردمی” با کسب بیش از ٢٩درصد آراء به دومین نیروی سیاسی فرانسه تبدیل شد و نمایندگان حزب رئیس جمهوری با کسب ٢٢ درصد آراء به نیروی سوم در مجلس جدید فرانسه تبدیل شده‌اند.  حزب راست لیبرال، جمهوری‌خواهان، نیز با کسب حدود ١۰ درصد آراء چهارمین حزب سیاسی در مجلس جدید فرانسه خواهد بود.

ترکیب کرسی های مجلس آینده به نتایج دور دوم انتخابات و به ویژه تشکیل جبهۀ جمهوری‌خواهی مرکب از احزاب چپ و راست بستگی دارد تا به این ترتیب از راهیابی بیشتر نامزدهای راست افراطی به مجلس آینده جلوگیری شود.

احزاب کمونیست و سوسیالیست و طرفداران محیط زیست از هم اکنون اعلام کرده‌اند که در دور دوم انتخابات از رأی دهندگان خود خواهند خواست که همه جا به رقیب نامزدهای راست افراطی، حزب “اجتماع ملی”، صرف نظر از این که چپ باشند یا راست رأی بدهند.

ژان-لوک ملانشون، رهبر حزب چپ رادیکال، حزب “نافرمان”، نیز ابراز اطمینان کرده که هیچیک از رأی‌دهندگان این حزب رأی خود را در دور دوم به سود حزب “اجتماع ملی” در صندوق‌ها نخواهد انداخت. حزب رئیس جمهوری فرانسه که به یاری آراء چپ به قدرت رسید ظاهراً سیاست “نه این نه آن” را در دور دوم اتخاذ خواهد کرد در هر کجا که البته نامزدهای راست افراطی و چپ رادیکال، حزب “نافرمان” رو در روی یکدیگر قرار بگیرند.  

احزاب چپ فرانسه جملگی اعلام کرده‌اند که در دور دوم انتخابات هر جا که نامزدهای آنان در مقام سوم قرار بگیرند از نامزدی خود به سود نامزد رقیب حزب راست افراطی کناره گیری خواهند کرد.