ترجمه فارسی فصل چهارم کتاب انفال و سرمايه اسلامی: سرمایه‌داری سیاسی، گونه‌های آن، و اسلام

نوشتار حاضر ترجمه فصل چهارم کتاب مهرداد وهابی با عنوان «انفال و اقتصادیات اسلامی» است که درسال ۲۰۲۳ به انگلیسی انتشار یافت و منبع مرجع (reference) آن به قرار زیر است:

Vahabi, Mehrdad, 2023, Destructive Coordination, Anfal and Islamic Political Capitalism: A New Reading of Contemporary Iran, Palgrave Macmillan.

فصل چهارم از کتاب

«هماهنگی ویرانگر، انفال، سرمایه‌داری سیاسی اسلامی: خوانشی جدید از ایران معاصر»

مهرداد وهابی

هدف فصل چهارم در وهله‌ی نخست صراحت بخشیدن به مفهوم سرمایه‌داری سیاسی است، مفهومی که در کنار نهاد‌های اساسی ولایت فقیه و انفال، نقشی محوری برای درک کامل و تمامیت نظام ویرانگر جمهوری اسلامی ایران بازی می‌کند. در این راستا با اشاره به نحوه تدوین آغازین مفهوم مزبور نزد مکس وبر، سرمایه‌داری سیاسی در تمایز با سرمایه‌داری بازار‌بنیاد تشریح خواهد شد. در بخش‌های بعدی این فصل آنچه در ادبیات اقتصادی از مفهوم سرمایه‌داری سیاسی فهمیده می‌شود نقد می‌شود و در ادامه به نگرش‌های مختلفی که درباره‌ی کاربرد این مفهوم در نمونه‌هایی چون چین و آمریکا صورت گرفته پرداخته خواهد شد. در بخش پایانی رابطه اسلام با سرمایه‌داری سیاسی از یکسوی و سرمایه داری بازار از سوی دیگر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

انفال و اقتصادیات اسلامی – فصل چهارم

نویسنده؛ مهرداد وهابی
مترجم: یپرم خان هایریک
فصل چهارم از کتاب «هماهنگی ویرانگر، انفال، سرمایه‌داری سیاسی اسلامی: خوانشی جدید از ایران معاصر»
انتشارات علمی-پژوهشی ایران آکادمیا
چاپ نخست: ۲۰۲۴
برگ‌شمار: ۴۶

نسخه کامل فصل چهارم


نسخه کامل فصل پنجم (قسمت دوم و پايانی) :

ترجمه فارسی فصل پنجم – قسمت اول / کتاب انفال و اقتصادیات اسلامی

پيوند مرتبط :