فصلنامه شماره‌ی ٢٩ حقوق کارگران در ایران

با گذشت سه ماه از سال ۱۴۰۳ افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس قانون بودجه عملی نشد. در قانون بودجه دولت مکلف شده است با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را طی سه سال علاوه بر افزایش سالانه، ۹۰ درصد افزایش دهد. میزان افزایش برای سال نخست این برنامه ۴۰ درصد است. دولت اما حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را ۲۲ تا ۳۵ درصد افزایش داد. طبق این مصوبه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی دارای فرزند حدود ۱۰ میلیون تومان خواهد بود که معادل یک سوم خط فقر محاسبه شده از سوی کارشناسان غیردولتی است.

زمانه – گزارش ویژه

حقوق کارگران در ایران :

فصل‌نامه کارگری شماره‌ی ٢٩ (زمانه)

موضوع‌های این شماره‌ی فصل‌نامه کارگری زمانه: تداوم اعتراض بازنشستگان − کارگران غیررسمی − کارگران صنعتی − مهاجران – سرکوب − حوادث کار − نامه‌های زندان − گرامی باد روز جهانی کارگر.

نسخه‌ی کامل پی‌دی‌اف فصل‌نامه کارگری شماره‌ی ٢٩ :