تا حق خود نگیریم،آرام نمی نشینیم : فراخوان تجمع بازنشستگان

فراخوان مشترک سی و يک تشکل بازنشستگان برای تجمع در ۸ اسفند :

تا محرومیم و زیر فشار، معترض باقی خواهیم ماند!

به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم اما برای ما بازنشستگان و مستمری بگیران؛ معیشت، زیست و تامین ضروری ترین نیازهای زندگی همچنان دغدغه ای عذاب آور است.
رنج و محرومیت روز افزون ناشی از چندین دهه سیاست های مخرب و ضد کارگری دولت های حاکم پای ما بازنشستگان را از تیرماه ۱۳۹۹ در روزهای یکشنبه به صحنه اعتراضات خیابانی کشید ؛ در همین زمان با اتحاد و همبستگی موفق به کسب نسبی بخشی از حقوق پایمال شده خود شدیم. اما با تورم های ۴۵ در صدی قیمت کالاها و خدمات و افرایش بیش از ۶۵ درصدی قیمت مواد خوراکی مجددا خط فقر شدیدتری به ما تحمیل شد.
همه ی ما بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی که بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر از ما حتی حداقل بگیر هم نیستیم ، همچون سایر اقشار زحمتکش جامعه، با حقوقهای چندین برابر زیر خط فقر ، روزگاری جهنمی را با مرارت می گذرانیم:

_ هزینه های بهداشت و درمان کمرشکن و وضعیت پوشش بیمه ای با پرداخت حق بیمه های رنگارنگ ، خیلی اسفبار است.

_ همسان سازی واقعی و کامل حقوقمان بدلیل چپاول صندوقها توسط دولت و عدم اعمال قانون برای بازپس گیری سرمایه ی به یغما رفته مان، نیز هنوز پا در هواست،

_ میزان عیدی که بر اساس قانون، بایستی حداقل دوماه حقوق باشد نیز مبلغ ناچیزی در نظر گرفته شده ست که حتی کفاف خریدن چند قلم مایحتاج ضروری خانواده را نیز نمی دهد، و با این روند سراسر تبعیض ، منزلت اجتماعی ما را به بازی گرفته اند.
پس از ماهها تجمعات مکرر و طرح مطالبات قانونی و برحقمان، هنوز شما متولیان مرفه و بی درد با آن زندگی فوق تصور “لاکچری” تان ،نه تنها بر ما بلکه بر اکثریت جامعه، طرحها و تصمیماتی را تحمیل میکنید که فقط ریاضت کشی و فقر خانمان‌سوز را رقم میزند و خود را عامدانه به کری و کوری زده اید و به یک کلام درب همچنان برایمان بر یک پاشنه می چرخد.
اما ما بازنشستگان نیز همچنان زیر بار این شرایط تحمیلی مشقت بار نخواهیم رفت و سنت تجمعات خیابانی سراسری خود را در «یکشنبه» های اعتراضی ، متحد و گسترده تر، پی خواهیم گرفت و همواره بر این باوریم که: تنها کف خیابون، بدست میاد حقمون!

دیدار ما :
یکشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۰
ساعت ۱۰/۳۰ صبح
تهران‌، ‌مقابل مجلس
شهرستانها‌‌، ادارات کل تامین اجتماعی

امضا کنندگان:
۱-کارگران و بازنشستگان تهران
۲-بازنشستگان استان مرکزی
۳-بازنشستگان استان خراسان جنوبی
۴-کانون‌گفتگوی بازنشستگان تامین اجتماعی
۵- هم اندیشی بازنشستگان تامین اجتماعی کرج
۶-بازنشستگان استان گیلان
۷-بازنشستگان استان مازندران
۸-اتحاد سراسری بازنشستگان ایران
۹-بازنشستگان استان البرز
۱۰-بازنشستگان استان اردبیل
۱۱-بازنشستگان استان اصفهان
۱۲-بازنشستگان تامین اجتماعی استان قزوین
۱۳-گروه بازنشستگان مستقل تهران
۱۴-بازنشستگان استان لرستان
۱۵-گروه اتحاد بازنشستگان
۱۶-بازنشستگان استان آذربایجان شرقی
۱۷-بازنشستگان استان آذربایجان غربی
۱۸-بازنشستگان استان کرمانشاه
۱۹-بازنشستگان روشنفکر
۲۰-بازنشستگان استان مازنداران
۲۱-شورای بازنشستگان ایران
۲۲-بازنشستگان استان خوزستان
۲۳-بازنشستگان استان کرمان
۲۴-بازنشستگان استان یزد
۲۵- گروه معلمان و کارگران ۱۹ اسفند
۲۶-بازنشستگان استان ایلام
۲۷-بازنشستگان استان فارس
۲۸-بازنشستگان تامین اجتماعی البرز(بتا)
۲۹-بازنشستگان مستقل ومطالبه گر استان کرمانشاه
۳۰-صنف بازنشستگان کارگری مستقل گیلان
۳۱-پیشکسوتان پیشرو هرمزگان

تا حق خود نگیریم،آرام نمی نشینیم