همراهی نمادين جمعی از معلمان خوزستان با همکاران احضار شده

به دنبال احضار آقایان بهنیا بهمئی‌نژاد، شهریار شیروانی، سیامک چهرازی، اقبال تامرادی و خانم کوکب بداغی به بازپرسی دادگاه انقلاب اهواز، این فعالان صنفی امروز چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ در بازپرسی حاضر شده و جلسه برگزاری دادگاه به بعد از تعطیلات نوروز موکول گردید.

جمعی از معلمان خوزستان به صورت نمادین همکارانی که احضار شده بودند را همراهی کردند.

چنانچه پرونده فعالین صنفی خوزستان مختومه نشود صدها معلم از خوزستان و هزاران معلم از سراسر کشور در جلسه بعدی معلمان خوزستانی را همراهی خواهند کرد.