گزارش اخبار مبارزات و رویدادهای کارگری مرداد ماه ۱۴۰۱

کمیسیون کارگری سازمان اتحاد فداییان خلق ایران

گزارش اخبار مبارزات و رویدادهای کارگری مرداد ماه ۱۴۰۱

طی بیش از چهار دهه حاکمیت ننگین  رژیم سرمایه داری حاکم بر ایران، کارگران و زحمتکشان هیچ  روز خوشی را به چشم ندیده اند. مرداد ماه نیزاز این امر مستثنی نیست و جدا از ایام گذشته نبوده است. سیاستهای آشکارا ضد انسانی دولت رییسی جلاد که باعث تشدید فقرو فلاکت و تورم هر چه بیشتر شده عامل اصلی این نابسامانی ها است. افزون بر اینها رژیم ارتجاعی و ضد زن یورش تازه ای را به زنان و دختران میهنمان آغاز کرد که خوشبختانه با واکنش فوری و قوی و ایستادگی شجاعانه زنان مبارز میهنمان روبرو شد. این  ایستادگی و مبارزه رو در روی زنان و شکستن خط قرمز حاکمان مرتجع، ضعف حکومت را در این ماه بر همگان عیان نمود. دستگیری و شکنجه ده ها زن مبارز به جرم مبارزه با حجاب اجباری و سر انجام عقب نشینی قداره بندان حکومتی و در خواست حکم جریمه نقدی برای بد حجابی در کنار تداوم مبارزات کارگران شاغل و باز نشسته  در مرداد ماه، شکست آشکار سیاستهای سرکوب گرانه رژیم حاکم را در برابر چشمان همگان قرار داد، چرا که هم در مقابل زنان مجبور به عقب نشینی شد و همچنین هر چند که شاید فریبکارانه اما مجبور به پذیرش خواست های  بازنشستگان شده و قول و قرار برای اجرای خواسته های به حق آنها داده است. کارگران نیز در ده ها شهر دست به اعتصاب زده و یا با  تجمع اعتراضی برای تحقق خواسته های خود به مبارزه و اعتراضات خود تداوم بخشیده اند.

 در زیر اشاره ای به کمیت و کیفیت اعتراضات و مبارزات کارگران و سایر اقشار زحمتکش شهر و روستا در مرداد ماه  می کنیم.

مجموع حرکات اعتراضی در مرداد ماه ۱۵۷ مورد بوده که ۱۲۱ مربوط به مبارزات جنبش کارگری و۳۶ مورد به اعتراضات دیگر زحمتکشان شهرو روستا مربوط بوده است.

دلایل و جزییات حرکات اعتراضی کارگران به شرح زیر است:

حقوق های معوقه   ۱۸ مورد

مطالبات صنفی طبقاتی    ۶۰ مورد(بلاتکلیفی شغلی و معیشتی، همسان سازی حقوق و مزایا، تبدیل

                                          وضعیت، امنیت شغلی، اضافه حقوق، حق بیمه و سایرمطالبات)

اعتراض به اخراج همکاران   ۱۶ مورد

اعتراضات در حمایت از همکاران     ۲۷ مورد(حمایت از همکاران اخراجی، حمایت از مبارزان زندانی شد گان، حمایت از اعتصابات در بخش های مختلف، حمایت از ایجاد تشکل مستقل کارگری و مخالفت با ایجاد شورای اسلامی کار)

اشکال مبارزات کارگری در مرداد ماه ۱۴۰۱ :

اعتصاب     ۱۰ مورد

تجمّعات اعتراضی      ۷۲ مورد

اعتراضات رسانه ای    ۳۹ مورد

اعتراضات و مبارزات عمومی توده ای:     ۳۶ مورد شامل کانون نویسندگان در  اعتراض به بازداشت همفکران خود ، بازاریان در چند شهر، رانندگان تاکسی و کامیون داران ،تجمّعات اصناف مختلف، اعتراضات در چند شهر به بی برقی در شرایط سخت و گرما ، اعتراضات به بی آبی و معضل کمبود آب ،اعتراضات دانشجویی به کمبود امکانات، اعتراضات زنان نسبت به سرکوب و زندان، اعتراضات کشاورزان و دامداران در رابطه با آب و علوفه، مالباختگان و غیره

برخی از حرکات مبارزاتی کارگری را به عنوان نمونه در زیر می آوریم :

اعتصاب کارگران  شرکت آب و فاضلاب پل دختر  به خاطر چند ماه حقوق عقب افتاده- تجمع اعتراضی کارگران کارخانه تولی پرس قزوین مقابل کار خانه در اعتراض به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی- تجمع اعتراضی کارگران کارخانه داروگردر چند شهر در اعتراض به وضعیت شغلی و معیشتی- اعتصاب کارگران معدن گل گهر سیرجان به خاطر معوقات مزدی- تجمع اعتراضی کارگران شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی بندر امام به خاطر عدم اجرای تبدیل وضعیت و دستمزد پایین- کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی طی مرداد ماه در شهرهای مختلف برای همسان سازی حقوق و مزایا دست به تجمّعات اعتراضی زدند ،همراه با شعار های ضد حکومتی و تکرار خواسته های خود – کارگران پالایش و پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان تجمع اعتراضی  مقابل شرکت به خاطر عدم پرداخت حقوق و افزایش مالیات ها  بر پا کردند– تجمع اعتراضی بازنشستگان فرهنگی و تامین اجتماعی در اعتراض به زندان و بازداشت معلمان و کارگران- تجمع اعتراضی کارگران کارخانه صنایع فلزی هشتمین نور(ثامن فرفورژه)تجمع در اعتراض به اخراج همکاران – کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اعتراض به ممنوع الورود کردن تعدادی از همکاران خود و نداشتن امنیت شغلی و معیشتی به مدت ده روز تجمعاتی مقابل استانداری خوزستان و دفتر نمایند گی  مجلس انجام دادند.

حمایت جهانی از مبارزات کارگران ایران و اعتراض به حاکمان ضد کارگری در ایران: مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران عرصه را بر کارفرمایان و پلیس سرکوب آنها تنگ کرده و مزدوران سرکوب گر جز یورش به تجمّعات و دستگیری و زندان و ایجاد جو ارعاب کاری از دستشان بر نمی آید. بر عکس حاکمان جنایت کار، این طبقه کارگر ایران است که مورد حمایت جهانی از طرف هم طبقه ای های خود قرار گرفته است . در زیر به چند مورد آنها اشاره ای داریم .

پیام اتحادیه آموزش و پرورش بریتانیا و اروپا به شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان در حمایت از آنان و محکوم کردن نیروهای سر کوب گر

فراخوان توی تری استفان کانن، دبیر کل فدراسیون جهانی حمل و نقل آی تی اف  و پدی کرا ملین رییس هیئت مدیره آی تی اف و دبیر ملی اتحادیه دریایی استرالیا برای آزادی کارگران زندانی

حمایت فدراسیون جهانی حمل و نقل، کمیسیون های کارگری اسپانیا، اتحادیه ملی دریانوردان هند، اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا از خواسته های کارگران ایران

حمایت ۱۳۰ اتحادیه کارگری از ۴۰ کشور جهان در اواسط مرداد ماه به دفاع از کارگران ایران نامه ای اعتراضی برای مقامات ایران ارسال کردند.

دیوید ادوارد دبیر کل آموزش بین المللی طی پیامی از فرهنگیان باز داشتی ایران حمایت کرد.

نگاهی به آمار حوادث کاری (بی توجهی و بی ارزش بودن جان کارگران برای حاکمان فاسد) و جنایت حکومت علیه کولبران و سوخت بران در این ماه:

طبق آمار تهیه شده توسط ما  ۶۰ کارگر کشته و ۹۹ نفر نیز مصدوم شدند عمده ترین دلایل حوادث کاری بی توجهی به مسایل ایمنی محیط کار و بی ارزش بودن جان کارگران برای نمایندگان سر مایه داری ایران است. همچنین ۴ کارگر نیز به خاطر اخراج ویا عدم توان تامین هزینه زندگی در این ماه خود کشی کرده اند .

در کردستان نیز ۶ کولبر کشته و ۳۵ نفر مصدوم شدند که بیشتر آنها بر اثر شلیک گلوله مزدوران حکومت بوده است .

در سیستان و بلوچستان نیز ۱۴ سوخت بر کشته و ۲۴ نفر مصدوم شدند . بیشتر این زحمتکشان در اثر آتش سوزی و تصادف جان خود را از دست داده اند و در واقع حین فرار از دست مزدوران حکومت و مواردی نیز شلیک گلوله مزدوران 

با این وجود آمار واقعی در دسترس نیست و عمق فاجعه در همه موارد بالا نا مشخص می باشد.

کمیسیون کارگری سازمان اتحاد فداییان خلق ایران

تاریخ ۸ شهریور ۱۴۰۱     ۳۰ آگوست ۲۰۲۲