-

اخبار مبارزات و اعتراضات کارگران و زحمتکشان در شهریورماه ١٤٠١ تا شروع خيزش وسیع و سراسری توده ای

شماراعتراضات کارگری و توده ای شهریور ماه در مجموع 120 مورد می باشد . از این میان 82 مورد اعتراضات صرفا کارگری و مابقی یعنی 38 مورد مربوط به اعتراضات دیگر اقشارو زحمتکشان شهر و [ادامه]

-

گزارش اخبار مبارزات و رویدادهای کارگری مرداد ماه ۱۴۰۱

کمیسیون کارگری سازمان اتحاد فداییان خلق ایران گزارش اخبار مبارزات و رویدادهای کارگری مرداد ماه ۱۴۰۱ طی بیش از چهار دهه حاکمیت ننگین  رژیم سرمایه داری حاکم بر ایران، کارگران و زحمتکشان هیچ  روز خوشی [ادامه]

-

گزارش اخبار مبارزات و رویدادهای کارگری تیرماه ١٤٠١

کمیسیون کارگری سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران گزارش اخبار مبارزات و رویدادهای کارگری تیرماه ١٤٠١ : علیرغم سرکوب گسترده رژیم، حرکات اعتراضی کارگران و زحمتکشان ایران در این دوره نیز متوقف نشده و کارگران و [ادامه]

-

گزارش اخبار و مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران – خرداد ١٤٠١

گزارش اخبار و مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران – خرداد ماه سال1401 ویژگی مبارزات کارگران و مزد و حقوق بگیران میهن‌مان در خرداد ماه، نخست شمار نسبتا بزرگ اعتصابات کارگری (35 مورد) و دیگری اعتراضات [ادامه]

-

گزارش مبارزات و رویدادهای کارگری اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

       کمیسیون کارگری سازمان اتحاد فدائیان ایران گزارش مبارزات و رویدادهای کارگری اردیبهشت ماه ۱۴۰۱  ایران تحت سلطه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی، در اردیبهشت  ماه حوادث مختلفی را از سر گذرانده است. حکومت سرمایه داری [ادامه]

-

گزارش اخبار مبارزات و رویداد های کارگری فروردین ماه ١٤٠١-کميسيون کارگری سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

گزارش اخبار مبارزات و رویداد های کارگری فروردین ماه ١٤٠١ شمار حرکات اعتراضی کارگران و زحمتکشان ایران و اعتراضات عمومی توده ای طی فروردین ماه طبق آمار در دسترس در مجموع  93 مورد می باشد [ادامه]

-

گزارش ماهانه اخبار و رویدادها و مبارزات کارگری ایران – اسفند ١٤٠٠

کمیسیون کارگری سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران گزارش ماهانه اخبار و رویدادها و مبارزات کارگری ایران – اسفند ١٤٠٠ بر آمدن اسفند ماه، نوید پایان زمستان و فرا رسیدن نوروز و بهار است. زمستان به [ادامه]

-

گزارش مبارزات و رویدادهای کارگری بهمن ماه ۱۴۰۰ – کمیسیون کارگری سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

چهل و سه سال از سرنگونی رژیم پهلوی در انقلاب بهمن 1357 می گذرد. انقلابی که وسیعترین توده های مردم و در راس آنها کارگران و دیگر زحمتکشان شهر و روستا در آن شرکت نموده [ادامه]

No Picture
کارگری

اخبار و گزارشات کارگری دی، بهمن واسفند ماه ١٣٨٩ – کميسيون کارگری سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

اخبار و گزارشات کارگری دی، بهمن واسفند ماه ١٣٨٩ – کميسيون کارگری سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ۱ – مبارزه و مقاومت کارگران كارگران توانبخش الوند قزوين 21ماه حقوق نگرفته‌اند تعدادي از كارگران توانبخشي الوند [ادامه]