گزارش اخبار و مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران – خرداد ١٤٠١

گزارش اخبار و مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران – خرداد ماه سال1401

ویژگی مبارزات کارگران و مزد و حقوق بگیران میهن‌مان در خرداد ماه، نخست شمار نسبتا بزرگ اعتصابات کارگری (35 مورد) و دیگری اعتراضات وسیع مردم آبادان وبه تبع آن تجمّعات اعتراضی و حمایتی دیگر شهرها در خوزستان و برخی از شهرهای استان های دیگر کشوردراعتراض به جان باختن شمار بزرگی از مردم  آبادان در جریان فرو ریختن ساختمان مترو پل بوده است. همچنین می‌توان از ادامه اعتراضات سراسری معلمان و بازنشستگانی نام برد که روز های متوالی در اعتراض به بدی معیشت و عدم همسان سازی و عدم افزایش مناسب حقوق، همچنان در کف خیابان حضور داشته و بازداشت های گسترده فعالین کارگری و معلمان نیز خللی در اراده این زحمتکشان ایجاد نکرده است. شمار قابل توجه حرکات اعتراضی که در حمایت از بازداشت شدگان صورت گرفته، نشان دهنده عزم کارگران و زحمتکشان میهنمان درجهت ادامه مبارزه تا دستیابی به خواست های شان می باشد. قابل ذکر است که متاسفانه طی خرداد ماه، ما شاهد خودکشی اعتراضی سه کارگری بوده ایم که از فرط ناچاری و ناامیدی و برای اینکه راهی برای تامین معاش خانواده نمی یافتند، دست به خودسوزی زده یا خود را حلق آویز نمودند. بی گمان مسئولیت اصلی مرگ این زحمتکشان بر عهده نظام سرمایه داری غارتگر حاکم بر ایران می باشد.

طی خرداد ماه ١٤٠١، در مجموع شاهد ١٤٣ مورد حرکت اعتراضی توسط کارگران و دیگر زحمتکشان شهر و روستا بوده ایم. از جمله تعداد ٩٥ مورد حرکات اعتراضی صرفا کارگری و مابقی یعنی ٤٨ مورد اعتراضات سایر زحمتکشان می باشد.

دلایلی که منجر به وقوع این اعتراضات شده به شرح زیر می باشند:

معوّقات مزدی      ١٨ مورد

همبستگی با سایر همکاران و یا خانواده های باز داشت شدگان    ١٨ مورد

 سایر دلایل*       ٥٩ مورد

*این دلایل طیف گسترده ای از خواست ها را در بر میگیرد. از جمله می توان به عدم افزایش حقوق، عدم همسان سازی، نبود امنیت شغلی ومعیشتی، بلاتکلیفی شغلی و یا استخدامی، اعتراض به اخراج، اعتراض به عمل نکردن به وعده های از پیش داده شده ،عدم اجرای کامل رتبه بندی و همسان سازی و ….اشاره نمود.

 اشکال اعتراضات را نیز می توان این گونه دسته بندی نمود:

تجمعات اعتراضی  ٣٩ مورد

اعتصابات           ٣٥ مورد

خود کشی              ٣ مورد

استعفای دسته جمعی ٢ مورد

اعتراضات رسانه ای ١٠ مورد

اعتصاب غذا ١ مورد

افشا تشکلات زرد ١ مورد

دیدار با خانواده زندانیان ٣ مورد

کم کردن سرعت قطار مترو ١ مورد

در اینجا چند مورد از مهمترین حرکات اعتراضی صورت گرفته را می آوریم:

تجمّعات سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در اعتراض به اندک بودن افزایش حقوق، اعتصاب صدها راننده موتوری اسنب فود برای اعتراض به سطح نازل دستمزد، تجمّعات سراسری معلمان کشور برای خواست برابری حقوق شاغلین و بازنشستگان  و همسان سازی و آموزش رایگان و عمومی و با کیفیت، اعتصابات کارگران ابنیه فنی راه آهن در شهر های مختلف در  اعتراض به بدی معیشت و عدم افزایش حقوق و …اعتصاب و تجمع کارگران کشت و صنعت کارون در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت و همسان سازی و اجرا نشدن حکم انفصال مدیر عامل شرکت، اعتصاب کارگران پروژه ای پترو پالایش کنگان و بوشهر در اعتراض به نازل بودن مزد و کم بودن روز های استراحت، اعتصابات  و تجمّعات اعتراضی کارگران شهرهای مختلف کشور در اعتراض به کم بودن مزد و معوقات مزدی و بدی معیشت، اعتصاب کارگران پیمانکاری مس سو نگون در اعتراض به عدم افزایش دستمزد و طبقه بندی مشاغل و دهها مورد دیگر از اعتراضاتی که در جای خود قابل توجه هستند.

همانطور که پیشتر نیز ذکر کردیم ، علاوه بر این ما شاهد ٤٨ مورد اعتراض توده های زحمتکش میهن مان بوده ایم. این اعتراضات عمدتا به شکل تظاهرات و تجمّعات اعتراضی صورت گرفته و یا با اعتصاب همراه بوده است. شرکت کنند گان در این گونه اعتراضات شامل کشاورزان، کامیون داران، تاکسی داران، ورزشکاران، نانوایی ها، دانشجویان و مردمی بوده که به حادثه ناگوار فروریختن و قتل دهها هموطن آبادانی اعتراض داشتند. در ادامه بازداشت ها و سرکوب های نیروهای پلیس رژیم دهها فعال کارگری و معلمان یا بازداشت شده و یا همچنان در بازداشت به سر  می برند.

 در این رابطه لازم است که به اعتراضات کارگران زندانی که عمدتا به صورت اعتصاب غذا صورت گرفته اشاره ای نماییم. به عنوان مثال اعتصاب غذای رضا شهابی کارگر حق طلب که از تاریخ ٢٣ خرداد آغاز شد و تا کنون نیز ادامه دارد. اعتصاب حسن سعیدی دیگر فعال کارگری، اسکندر لطفی و دهها معلم نیز در کردستان در اعتراض به بازداشت غیر قانونی نیز طی خرداد ماه شاهد بوده ایم.

با کمال تاسف در خرداد  ماه نیز شمار بزرگی از کارگران میهن مان در نتیجه بی توجهی کارفرمایان و دولت، جان عزیز شان را از دست داده و یا دچار آسیب های جدی جسمی و روحی شدند. آمار در دسترس که قطعا کامل نیست حاکی از مرگ حداقل ٣٠ نفر در سراسر کشور و همچنین کشته شدن  دهها کارگر در ریزش ساختمان متروپل، می باشد. همچنین حداقل ١٥١ کارگر نیز دچار آسیب های جسمی شده اند. افزون بر این طی خرداد ماه شمار قابل توجهی از کولبران زحمتکش کرد وسوخت‌بر بلوچ نیز که برای تهیه لقمه نان به ناچار به کوه و صحرا می زنند، جان خود را از دست دادند. در این ماه ٩ کولبرکرد کشته شده و ٢٣ نفرنیززخمی شدند.همچنین ٢٥ سوخت‌برزحمتکش

بلوچ کشته شده و ١٣ نفر نیز زخمی شدند.

مقایسه آماری نشان از کاهش کمّی شمار اعتراضات در خرداد نسبت به ماه قبل را دارد اما این کاهش کمّی، تاثیری بر کیفیت مبارزات کارگران و زحمتکشان میهنمان نداشته است.

کمیسیون کارگری سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

تاریخ  ٢ ژوئيه ٢٠٢٢