-

نگاهی به شکل گیری لایحه برنامه هفتم توسعه دولت ابراهیم رئیسی

در شرایط فعلی و در بطن سرکوب وحشیانه جنبش آزادی خواهانه مردم ایران، صاحبان سرمایه و دولت حامی آن، ظاهراً فرصت را غنیمت شمرده، تا سیاست‌های استثمارگرایانه و ضد انسانی خود، ازجمله سیاست‌های نئولیبرالی را [ادامه]

-

دوازده تز درباره‌ی آینده‌ی آموزش در عصر نولیبرالیسم و تروریسم

ساختارهای حاکم برای خدمت به حوزه‌های تحت نفوذشان که آنها را نمایندگی می‌کنند -از جمله دانشجویان، اعضای ‌هیأت ‌علمی، مدیران، سرپرست‌ها و کارکنان پشتیبانی- باید سازماندهی و دموکراتیزه شوند؛ بدین طریق، آنچه مشخصاً تعهد نهادی [ادامه]

-

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان: از دانشجویان دانشگاه هنر حمایت می‌کنیم

همراهی بسیاری از دانشگاه‌های کشور با این بیانیه پاسخی قاطع به‌رفتار غیرمسئولانه حاکمیت است تا سیاست چوب و هویج را کنار نهد و بیش از این بر خشم جامعه و فاصله آن از حاکمیت دامن نزند [ادامه]

-

ديدگاه: آلترناتیوها و منشورها در پرتو درس‌های خیزش ١٤٠١

افزون بر این‌ها، بخش‌های غیردموکرات و اقتدارگرایی در میان جمهوری‌خواهان نیز وجود دارند که پارادایم‌ آن‌ها حاکمیت و سلطه‌ی دولتی متمرکز و مقتدر در ایران است. ایدئولوژی افراطی در ترفیع ناسیونالیسم ایرانی و تمرکزگرایی دولتی، [ادامه]

-

نگاهی به هفتمین نمایشگاه کتاب تهران، بدون سانسور در استکهلم ـ سوئد

معرفی کتاب خاطرات و یادداشت‌ها،در گفت و گو با احمد اسکندریمعرفی کتابِ شهین توکلی در گفت و گو با وحید توکلی نگاهی به هفتمین نمایشگاه کتاب تهران، بدون سانسور در استکهلم ـ سوئد همراه با [ادامه]

-

در سی‌وهشتمین جمعه خشم و اعتراض، مردم در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان به خیابان آمدند

امام جمعه راسک از مردم سیستان و بلوچستان خواسته بود برای همبستگی با معترضان زاهدانی و مطالبه مجازات عاملان و آمران جمعه خونین این شهر و شهر خاش، به خیابان بیایند. شهرهای مختلف این منطقه [ادامه]