از دور تازه اعتصابات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران حمایت کنیم

ما به همراه همه سوسیالیست‌ها و حامیان طبقه کارگر در کنار و همراه مبارزات جانانه کارگران مبارز گروه ملی هستیم و از همه دوستداران سازمان درخواست می کنیم که در هر جای ایران و جهان هستند، صدای رسای این بخش از زحمتکشان میهنمان باشند!

اطلاعيه سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران در حمايت از اعتصابات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد :

از دور تازه اعتصابات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران حمایت کنیم!

سه شنبه اول اسفند ١٤٠٢ خورشیدی کارگران تمامی قسمت های “گروه ملی صنعتی فولاد ایران‌-اهواز”‌، دست به اعتصابی یکپارچه زدند. این اعتصاب و تجمع در ادامه اعتصابات هفته‌ها و ماههای اخیر و به دلیل بر آورده نکردن خواست های به حق کارگران این مجتمع صنعتی، صورت می گیرد.

جرقه اعتصاب اخیر در پی عدم پایبندی مدیریت نا لایق و فاسد و مافیایی حاکم بر”گروه ملی” به قول های داده شده و دستور جدید این مدیریت ضد کارگری مبنی بر اخراج جمع دیگری از کارگران حق طلب گروه ملی، زده شد.

این نخستین بار نیست که مسؤولان  گروه ملی فولاد بجای برآورده کردن خواست های به حق کارگران دست به تهدید و ارعاب و اخراج کارگران مبارز می زنند. کارگران اخراجی نیز که از حمایت قاطع همکاران و هم طبقه ای های خود برخوردارند، تسلیم اعمال سرکوبگرانه نشده و با برپایی چادر مقابل شرکت به تحصن اعتراضی دست زده اند.

کارگران اعتصابی متّحدانه اعلام نموده اند که خط قرمز آنان اخراج همکارانشان است و در نتیجه بیش از سه هزار کارگر یک صدا اعلام می کنند که تا رسیدن به خواست های خود به کار باز نخواهند گشت. اهم مطالبات کارگران اعتصابی از قرار زیر می باشد:

– بازگشت به‌کار همکاران تعلیق شده

– اجرای همسان سازی

– تبدیل وضعیت همکاران در شفق

– اصلاح آیتم های طبقه بندی مشاغل

– حق بدی آب و هوا

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ضمن حمایت از کارگران اعتصابی، اعمال ضد کارگری و سرکوبگرانه مدیریت “گروه ملی” که جزئی از عوامل مافیای فولاد بوده و در ارتباط تنگاتنگ با بالاترین رده های نظام سرمایه داری حاکم بر ایران هستند را محکوم می نماید.

ما بر این باور هستیم که که کارگران آگاه و متحد را نمی توان در هم شکست اما جهت تضمین پیروزی در این راه، حمایت سایر بخش های طبقه کارگر ضرورتی انکار ناپذیر است و تاثیر بسزائی در روند ادامه اعتصاب دارد! در عین حال تجربه سالها مبارزه کارگران این مجتمع بزرگ تولیدی صنعتی با سرمایه داران و حاکمیت سرمایه داری ارتجاعی اسلامی، به آنان آموخته است که بدون داشتن تشکیلات مستقل و مبارز کارگری، حتی دستیابی به این حداقل خواست‌ها اگرچه ناممکن نیست اما بسیار دشوار می باشد.

در عین حال  وظیفه نیروهائی که بهروزی کارگران و زحمتکشان دغدغه آنان است، حمایت قاطع از این گونه اعتصابات بوده و از این رو ما به همراه همه سوسیالیست‌ها و حامیان طبقه کارگر در کنار و همراه مبارزات جانانه کارگران مبارز گروه ملی هستیم و از همه دوستداران سازمان درخواست می کنیم که در هر جای ایران و جهان هستند، صدای رسای این بخش از زحمتکشان میهنمان باشند!

راه رهائی رنجبران وحدت و تشکیلات است!
سرنگون باد رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی!

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
پنجم اسفندماه ١٤٠٢ – ٢٤ فوريه ٢٠٢٤