اخبار مبارزات و اعتراضات کارگران و زحمتکشان در شهریورماه ١٤٠١ تا شروع خيزش وسیع و سراسری توده ای

شماراعتراضات کارگری و توده ای شهریور ماه در مجموع 120 مورد می باشد . از این میان 82 مورد اعتراضات صرفا کارگری و مابقی یعنی 38 مورد مربوط به اعتراضات دیگر اقشارو زحمتکشان شهر و روستا بوده است.

البته در این آمار شمار اعتراضات توده های مردم که در اعتراض به کشته شدن ژیناامینی به خیابان آمدند، به حساب نیامده است چرا که این جنبش انقلابی می بایست در جای خود بررسی و ارزیابی شود.

اشکال اعتراضات کارگری به شرح زیر است:

اعتصاب     11 مورد

تجمع اعتراضی  45 مورد

 اعتراضات از طریق رسانه ها 24 مورد

بیانیه حمایتی   1 مورد

 خودسوزی   1 مورد

دلایل این اعتراضات نیز از این قرار هستند:

معوقات مزدی    27 مورد

اعتراض به اخراج و بیکاری 14 مورد

سایر اعتراضات صنفی    41 مورد( به شمول همسان سازی، خصوصی سازی، بلاتکلیفی شغلی و معیشتی،عدم افزایش حقوق یا کم بودن در آمد، حمایت از همکاران، مسایل رفاهی و عدم رسیدگی به مشکلات کاری)

 برخی از مهمترین حرکات اعتراضی کارگری در شهریور ماه را در زیر می آوریم:

تجمع اعتراضی کارگران رسمی و پیمانی شرکت نفت در اعتراض به عدم افزایش حقوق- اعتصاب کارگران شرکت اوکسین استیل پارس در اعتراض به معوقات مزدی- اعتصاب موفقیت آمیز کارگران راه آهن لرستان بخاطر معوقات مزدی- اعتصاب و راهپیمایی کارگران متروی تهران برای معوقات مزدی که پس از دو روز اعتصاب موفق به گرفتن مزد های معوقه خود شدند- اعتصاب و تجمع کارگران پیمانی مجتمع کشت و صنعت کارون  برای اعتراض به عدم تبدیل وضعیت، عدم همسان سازی و دیگر خواسته های صنفی- ادامه تجمعات بازنشستگان فولاد و سایر باز نشستگان در اعتراض به بدی معیشت- اعتصاب و تحمع کارگران کارخانه سیمان اردستان بخاطر عدم مشمولیت قانون مشاغل سخت و زیان آور-اعتصاب کارگران پروژه ای پتروشیمی دنا عسلویه بخاطر معوقات مزدی و بسیاری اعتصابات و تجمعات دیگر.

شمار اعتراضات عمومی توده ای(بدون احتساب اعتراضات به قتل مهسا امینی) در شهریور ماه 38 مورد بوده است. این اعتراضات عمدتا توسط جوانان دختر و پسر، زنان و مردان، کشاورزان، دانشجویان، فعالین محیط زیست،خانواده های زندانیان محکوم به اعدام،مال باختگان، رانندگان کرایه ای و غیره صورت گرفته است.

در شهریور ماه نیز همچون ماههای قبل، ما شاهد حوادث کاری متعددی در محیط های کار و تولید بوده ایم. حوادثی که با ملزم نمودن کارفرمایان به رعایت مقررات ایمنی و آموزش کارگران و در اختیار گذاشتن وسایل ایمنی قابل پیشگیری است. حوادثی که بطور میانگین سالانه بیش از هزار و پانصد خانواده را در ماتم از دست دادن نان آور خانواده فرو می برد و به نظر می آید که با وجود بر سر کار بودن این حکومت نقطه پایانی هم بر آن نمی توان متصور بود. طبق آمار های در دسترس که قاعدتا از شمار واقعی جان باختگان و آسیب دیدگان بسیار کمتر است، چهل و نه کارگر جان خود را از دست داده و دهها تن دیگر نیز زخمی شده اند. در کنار این حوادث لازم است که به مرگ 13 و زخمی شدن 65  کولبرکرد وهمچنین کشته شدن 48 و زخمی شدن 33  سوخت بر بلوچ نیز اشاره کنیم که توسط تیر اندازی مستقیم ماموران و مزدوران رژیم جان خود را از دست داده اند.

مهمترین حرکت اعتراضی توده ای این ماه، اعتراضات وسیع و سراسری درکل کشوربوده است که پس از قتل مهسا( ژینا) امینی توسط مزدوران گشت ارشاد، درروز جمعه 25 شهریور شهریور آغاز شد و به همه استانهای کشور سرایت کرده و تا هم اکنون نیز هنوز خاموش نشده است.اولین نطفه های اعتراضات دقیقا همان روز مرگ مهسای جوان با اجتماع مردم معترض در مقابل بیمارستان کسری تهران منعقد شد و به سرعت باور نکردنی به همه استان های کشور گسترش یافت. دستگاه سرکوب رژیم، در استفاده ازهیچ گونه ابزارو روش سرکوب ضدانسانی کوتاهی ننموده اما تا کنون یعنی پایان شهریور ماه موفق به فرونشاندن اعتراضات وسیع توده ای نشده است.

کمیسیون کارگری  سازمان اتحاد فداییان خلق ایران

تاریخ 8 اکتبر 2022