حمایت مشترک از فراخوان راهپیمایی روز یکشنبه ٤ دسامبر در پاریس (فرانسه)

ما بر این باوریم که حضور تک تک ما ایرانیان دراین حرکت اعتراضی به سهم خود می تواند در تقویت مبارزه مردم که بیش از دو ماه و نیم است بی گسست تداوم دارد، موثر افتد و جنبش انقلابی را تقویت نماید

زمان یکشنبه ۴ دسامبر ۲۰۲۲  ساعت ۱۵

پاريس، از میدان رپوبلیک تا میدان ناسیون

برگرفته از: يکی از آثار اخير ناصر قاضی زاده

حمایت ازفراخوان “مجمع پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- پاریس” برای شرکت در راهپیمایی روز یکشنبه ٤ دسامبر در پاریس

به دعوت “مجمع پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- پاریس” روز یکشنبه ۴ دسامبر ۲۰۲۲  ساعت ۱۵ در پاریس از میدان رپوبلیک  تا میدان ناسیون یک راهپیمایی اعتراضی علیه بیدادگری های رژیم مستبد جمهوری اسلامی و در دفاع از جنبش انقلابی مردم ایران با شعار “زن، زندگی و آزادی” برگزار می شود. در این حرکت اعتراضی نمایندگان احزاب و سازمان های چپ و دموکراتیک فرانسوی پیام پشتیبانی خود را از خواسته های مردم ایران اعلام خواهند نمود.

ما احزاب و سازمان های سیاسی که برای آزادی، دموکراسی و برابری مبارزه می کنیم ضمن حمایت از فراخوان “مجمع پشتیبانی از مبارزات مردم ایران – پاریس” از جریانات و فعالان سیاسی و دموکراتیک و همه هموطنانی که دل در گرو رهایی مردم ایران دارند تقاضا داریم با شرکت خود در این راهپیمایی صدای دادخواهی مردم ایران را علیه کشتار و جنایتی که جمهوری اسلامی به راه انداخته است، پر طنین تر نمایند. ما بر این باوریم که حضور تک تک ما ایرانیان دراین حرکت اعتراضی به سهم خود می تواند در تقویت مبارزه مردم که بیش از دو ماه و نیم است بی گسست تداوم دارد، موثر افتد و جنبش انقلابی را تقویت نماید.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) – فرانسه

حزب دموکرات کردستان ایران – فرانسه

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – فرانسه

٣٠ نوامبر ٢٠٢٢