کنگره دوازدهم

گزارش برگزاري کنگره فوق‌العاده (12)سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

کنگره فوق‌العاده سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، کنگره 12، در اواسط خرداد ماه 1394 ( اواخر ژوئن 2015) برگزار شد.  کنگره، با اعلام يک دقيقه سکوت با ياد و خاطره جانباختگان راه آزادی از طرف [ادامه]