کنگره چهاردهم

اوضاع سیاسی و سیاستهای ما / چهاردهمین کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

جنبش گسترده‌ای که در دی ماه گذشته در سرزمین ما رخ داد و ارکان استبداد مذهبی حاکم را به لرزه درآورد، هرچند در این مقطع متوقف گردید، اما در عین حال پیام آور آن بود [ادامه]

کنگره چهاردهم

پیام چهاردهمين کنگره سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران به مناسبت سی‌مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی وعقیدتی

گورستانهای بی نام و نشان، خاوران! خاکتان لهیده از خون خاکتان تفتیده از اشک های گرم مادران خاکتان هزاران بار غربال شده تا مگر لکه های ننگ حاکمان زودوده شود از پیکرتان *** کنگره‌ی چهاردهم [ادامه]

کنگره چهاردهم

پیام چهاردهمین کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران به کارگران و زحمتکشان ایران

شرکت کنندگان در کنگره چهاردهم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران درودهای گرم خود را به شما کارگران و زحمتکشان آگاه و مبارز و به همه فعالان جنبش کارگری ایران تقدیم داشته و همبستگی خود را [ادامه]

کنگره چهاردهم

گزارش برگزاری کنگره چهاردهم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

کنگره ادواری سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، که طبق اساسنامه ، هر دو سال یکبار تشکیل می‌شود، در روزهای پایانی ماه اردیبهشت برگزار شد. موضوعات در دستور کار این کنگره به قرار زیر بود: • [ادامه]