-

ويژه : گزيده‌ای از مطالب و اطلاعيه‌های مربوط به نمايش حکومتی برای تعيين جانشين رئيسی

با کشته شدن ابراهیم رئیسی، حکومت اسلامی برای پرکردن جای او به ناچار برگزاری نمایش «انتخابات» دست زد و شورای نگهبان پس از بررسی صلاحیت هشتاد “نامزد”، شش نفر را تعيين نموده تا از طريق [ادامه]

-

برد و باخت پزشکیان نه به اعتبار آذربایجان خواهد افزود و نه از آن خواهد کاست / محمد آزادگر

آقای اردبیلی می خواهد یک حزب‌اللهی اصول گرای اصلاح طلب را بعنوان “اراده” آذربایجان حقنه کند. برخلاف سناریوهای اردبیلی، باخت وبرد پزشکیان باعث هیچ تغییری نه در رابطه با آذربایجان ونه در رابطه با ایران [ادامه]

اعلاميه و بيانيه های سازمانی

بهاران خجسته باد

در سرمای زمستان دی ماه جنبش سراسری مردم در اعتراض به بحران اقتصادی و دزدی و فساد حکومتیان گرمابخش جان مردمان ایران زمین شد. حرکت اعتراضی «دختران خیابان انقلاب» تداوم مبارزات زنان آزادیخواه بود برای [ادامه]

اعلاميه و بيانيه های سازمانی

پیشنهاد عوامفریبانه همه پرسی حسن روحانی توهمی بیش نیست

روحانی باعوام فریبی تمام، از شعاری که در جریان جنبش اعتراضی دی‌ماه از جانب برخی از تظاهرکنندگان داده شد، سوءاستفاده کرده است. شعار «رفراندم جمهوری اسلامی » ناظر بر تعیین تکلیف با حکومت اسلامی است [ادامه]

مصاحبه، ويدئو، ...

مصاحبه سيروس ملکوتی با چهار کنشگر سياسی در مورد انتخابات

کانال رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه وبیان تقدیم می کند : میهمانان: ایراندخت انصاری، مهتاب قربانی، رئوف کعبی و فرهنگ قاسمی مجری برنامه: سیروس ملکوتی تصویربردار وبخش فنی: فرشاد با دستیاری داوود. پاریس، ۲۴ اردیبهشت [ادامه]