-

بیانیه اعتصاب شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت / اعتصاب سراسری کارگران پروژه‌ای

علیرغم رشد نجومی تورم، پیمانکاران چپاولگر همچنان در اندیشه تحمیل دستمزدهای بسیار ناچیزی هستند و حتی در جاهایی هم که زیر فشار اعتراضات ما به خواست بیست روز کار و ده روز استراحت گردن گذاشته [ادامه]

-

اعلام “٥٧ درصد افزايش حداقل دستمزد کار” و واکنش اتحادیه آزاد کارگران

وزیر کار (عبدالملکی) در پايان جلسه شورایعالی کار اظهار داشت : “حداقل دستمزد کارگران، ۵۷.۴ درصد افزایش یافته است”. به گفته وی، قدرت خرید جامعه کارگری در سال آینده ۹ درصد افزایش می‌یابد! اتحاديه آزاد [ادامه]