ديدگاه : انقلاب – ٢ / علی جلال

نفی برجام خطر جنگ و جنگ اتمی علیه مردم ایران و میهن ما ایران را در بر دارد. انگلستان در جهان جنگ افروزی می کند , حکومتها ی عربستان و اسرائیل همواره دشمن برجام بوده اند, بنگاهای خبرپراکنی انگلیس و عربستا ن, بزبان فارسی, (مستقر در لندن ) مرتب علیه برجام تبلیغ و تحریک می کنند

ديدگاه

انقلاب (۲)

پیرا مون جنبش انقلابی بزرگ ایران سخنها بسیار است که باید نوشت.اما بنظرم باید تا آنجا که می شود بی شتابزدگی و پخته واندیشیده نوشت اما گاهی مسائلی فوریت پیدا می کنند که آنگاه, گرچه کوتاه, زود باید گفت.
درآغاز باید از خواهران و برادران ما در ترکیه و سوریه و..یاد کنیم که گرفتار زلزله بسیار شدیدی شده ,مردم زیادی هنوز درزیر آوارها, زنده و چشم به بیرون در سرمای کشنده زیرصفرگیر افتاده اند. خوشبختانه جهان برای کمک به حرکت درآمده. دریغا که دراینجا نیز سیاست ضد انسانی حکومت ترکیه و برخی ابرقدرتهای غرب سبب شده اند که به مردم زلزله زده سوریه بویژه درمناطق زیر اشغال حکومت اردوغان کمک نرسد, واین بدتر از خود زلزله است اینجانب چنین رفتار ضد انسانی را بشدت محکوم می کنم .

اما انقلاب:
این روزها درخارج کشور برخی شعار های فکر ناشده از سوی برخی از ایرانیان و در بسیاری موارد با تبلیغات موذیانه و ضد ایرانی رادیو-تلویزیون های فارسی گوی لندن سرداده می شود.
تاریخ گواه است که مردم ایران درمبارزات سیاسی, همیشه مخالف “در خواست کمک از حکومتهای خارجی” بوده اند.
پس از گشودن تهران بدست مشروطه خواهان و آمدن نیروها ی سردار و سالار ملی, ستارخان و باقر خان, به تهران . آ نگاه که کار بر ستارخان سخت شد به او گفتند برای حفظ جانت به فلان سفارت رو و بست بنشینن و…؛ او پاسخ داد هرگز! من میخواهم که حکومتهای بزرگ عالم زیر پرچم ایران درآیند و نه اینکه من … دردوران جنگ اول جهانی پس از به قدرت رسیدن بلشویکها درروسیه و درشرایطی که جنبش ملی جنگلی ها در گیلان دچار سختیهای بزرگی بود, ژنرال انگلیسی, ایرون ساید به میرزا کوچک پیشنهاد می کند تا به کمک آ نها نیروهایش را به تهران برده و حکومت را بدست گیرد. میرزا بتندی پاسخ رد داد و گفت: که ما برای رهایی مردم ما ازسلطه شما و دیگر قدرتهای خارجی می جنگیم.

ایرون ساید سپس با گروه برپا دارنده کودتای ۱۲۲۹تماس گرفت وبه گفته نزدیکان قهرمان ملی افغانستان, احمد شاه مسعود, بدرخواست آمریکایی ها , او در تاجیکستان با نمایندگان آنان ملاقات کرد, آمریکایی ها پیشنهاد دادند که سربازان خودرا به افغانستان فرستاده به احمدشاه کمک کنند تا طا لبان را شکست دهد. احمدشاه پاسخ داد: هرگز اجازه نمی دهد که پای هیچ سرباز خارجی به افغانستان کشیده شود. او دوروز بعد ترور شد,( انگلستان و امریکا و…می گویند بدست “القاعده “) و دوروز بعد بوش به افغانستان لشگر کشید
اینها درسهایی از تاریخ است برای پند گرفتن ایرانیانی که برای سرنگونی جمهوری اسلامی و درراه انقلاب کنونی ایران مبارزه می کنند درمورد مسائل سیاست خارجی که جنبه استراتژیک دارند, درست است که خود انگیخته شعارندهند.
در کمال فروتنی اینجانب, کوچک مردم انقلابی ایران, مخالف هرنوع کمک خواستن از حکومتهای خارجی هستم. مردم ما, ایرانیان, خود بسیار نیرومند هستند و از پس این حکومت برخواهند آمد همچنانکه از پس چنگیز و تیمور(وا سلا ف خامنه ای و بیت او ) برآمدند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آغاز با هدف سرکوب مسلحانه مخالفان حکومت خمینی برپاشد, سرکردگان آ ن درجنگ با عراق آگاهانه و با تصمیم از پیش گرفته شده جوانان میهن پرست ایران را, انبوه! انبوه! بیدفاع! بسوی آتش ارتش تجاوز گر صدام هول دادند. شماری ازسرکردگان سپاه درجنگ گریختندو ازاین نظر نیز خائن به ایران می باشند. سپاه نه تنها علیه مردم ایران بلکه علیه مردم برخی کشورهای دیگر نیز تروریست است, سپاه مردم را در زندانهای مخوف خود وحشیانه شکنجه می کند وبسیاری را زیر شکنجه کشته و یا “خودکشی” می کند , مردمی را که ازدست ولایت فقیه و سپاه به جان آمده با دست خالی به خیابانها می آیند بطور انبوه به گلوله می بندد, جنازه های جوانان میهن پرست را می دزدد و خانواده های آنان را از گریه کردن و مراسم گرفتن, بزورباز می دارد.شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می دهد سپاه درخیابان ها دختران معترض را شناسایی کرده می دزدد, تجاوز میکند و سپس با صحنه سازی آنان را از بلندی به پایین پرت می کند (خودکشی!؟).سرنخ بزرگترین فسادها در میهن ما به سپاه برمی گردد و…؛ بهترین رفقای ما, جوانمردانه و با دست خالی, در نبرد با این “سپاه ” اسیر شده و به ناجوانمردانه ترین وضعی شکنجه و قتل عام شدند. بدیهی است که سپاه تروریست و بیشتر از ان سپاه جنایتکار علیه بشریت است
ولی من با “درخواست از حکومتهای خارجی” برای در “لیست…” قرار دادن سپاه و…مخالفم. زیرا این حکومتها بر پایه منافع و نقشه های خود که تصمیم می گیرند و جانم فدای انقلاب ایران, کرد و کارهای اتمی جمهوری اسلامی خطر نابودی مردم ایران و ایران را دربردارد. “برجام” برای مهار فعالیتهای ضد ایرانی,اتمی, جمهوری اسلامی است. من با شعارهای علیه “برجام” وعلیه “مذاکرات برجام” مخالف هستم. نفی برجام خطر جنگ و جنگ اتمی علیه مردم ایران و میهن ما ایران را در بر دارد. انگلستان در جهان جنگ افروزی می کند , حکومتها ی عربستان و اسرائیل همواره دشمن برجام بوده اند, بنگاهای خبرپراکنی انگلیس و عربستا ن, بزبان فارسی, (مستقر در لندن ) مرتب علیه برجام تبلیغ و تحریک می کنند انقلاب مردم ما در یا زود پیروز خواهد شد, بازگشتی برای جمهوری اسلامی نیست. ما حتما انتخابات آزادی در پیش خواهیم دا شت اما من مخالف منوط کردن انتخابات در ایران آزاد به نظارت خارجی ولو سازمان ملل هستم (البته همه می توانند حضور داشته وآزادانه مشاهده نمایند). ما وکلا و حقوقدانهای آزاده بسیاری داریم که دراین سالها با مبارزات شجاعانه خود در برابر جمهوری اسلامی, درمقیاس جهانی نمونه می باشند, آنان بیش از هر فرستاده یک ارگان خارجی صلاحیت نظارت و وارسی داشته رای آنان سلامت انتخابات را تعیین می کند. ۴۳ سال مبارزات سخت, شجاعانه که درتاریخ انقلابات جهان بی نظیر است شمار بزرگی از رهبران شایسته را در درون ایران پرورده است رهبری انقلاب ما قطعا, بی برو برگرد در دا خل کشور است (و این است خط قرمز!).ما همچنین بسیاری از زنان و مردان ایرانی تبعیدی درخارج کشور داریم که آتش مبارزه علیه جمهوری اسلامی (برای سرنگونی آن ویا برای فشار برآن و…) را همواره برافروخته داشته اند و انباشتی از تجربیات گرانقدر و کم نظیرمی باشند, . اینان می توانند و باید بکوشند در همکاری باهم (دمکرا ت و غیر وابسته بودن به حکومتهای خارجی (وارگانها و نهاد های سیاسی ساخته آنان) شرطهای پایه ای است), رهبران داخل را پشتیبانی وهمراهی کنند.

سخنم را همیجا پایان می دهم
ژن ژیان ازادی
علی جلال ۰۸/۰۲/۲۰۳