در باره وحدت

پرويز نويدي

پروژه وحدت نيروهاي چپ يکي از اقدامات سرنوشت ساز براي سازمان ما در جهت تکوين يک چپ قدرتمند و تاثيرگذار در جنبش است، از اينرو لازم است اين پروسه تسريع شده و موانع فرا راه هر چه زودتر بر طرف گردد. در اين راستا قطعنامه زير را به کنگره پيشنهاد مي نمايم:
1- کميته مرکزي منتخب کنگره نهم سازمان، در کوتاه ترين زمان ممکن(حداکثر تا پايان سال جاري) در مذاکره و هماهنگي با دو سازمان ديگر و همچنين فعالان سياسي چپي که خود را در اين چارچوب مي دانند، تدارک نظري سياسي آن را در دستور کار قرار دهد.

2- لازمه پيشرفت امر وحدت همکاري و همگامي اين مجموعه است. اين همکاري ها لازم است در عرصه هاي مختلف و در تمامي زمينه ها در دستور قرار گيرد. موضع گيري هاي مشترک، همکاري بين گروههاي کار جريانات، برگزاري سمينار، تشکيل جلسات مشترک بين آنها و … از اين جمله اند.

3- لازم ميدانيم بار ديگر تاکيد کنيم که سازمان جديد مورد نظر مامبتني است بر وحدت سازمان ها و فعالان سياسي چپي که در پروسه وحدت مشارکت دارند.

4- گر چه پروسه وحدت با ترکيب فوق آغاز مي شود، اما تلاش ما اين است که از اين جمع فراتر رفته، با نيروهاي هر چه بيشتري براي وحدت همراه شويم. اهميت وحدت در شرايط کنوني براي ما در آن حد است که اين پروسه را به خاطر انصراف اين و يا آن جريان متوقف نکنيم.