خواسته های فوری کارگران نفت در قبال کرونا

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

اخبار روز: شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت همراه با اوج کیری دوباره ی بیماری کرونا در ایران، به بی توجهی حکومت نسبت به این معضل و «سیاست های مرگ آفرین» حکومت اعتراض کرد. در این بیانیه ۴ خواست فوری کارگران برای مقابله با همه گیری فزاینده ی کرونا، مطرح شده است. این بیانیه را در زیر می خوانید:

در حالی که کرونا بار دیگر شدت گرفته مردم از امکانات‌ بهداشتی و درمانی محرومند. علیرغم اینکه مسئولین می دانستند دوباره کشور وارد پیک کرونا می شود ولی باز هم هیچ کاری نکرده و مردم را به حال خود رها کرده اند؛ به طوری که اکنون ۱۲۰ شهر از وضعیت قرمز عبور کرده اند.

در استان بوشهر که بسیاری از ما کارگران پروژه ای مشغول به کار هستیم هیچ دستورالعمل روشنی برای مقابله با این بیماری مهلک وجود ندارد و واکسیناسیون هم جدی گرفته نشده به طوری که در روزهای گذشته به شکل تصاعدی شمار مبتلایان تا ۵۰ درصد بالا رفته است.
اوضاع آنچنان وخیم است که بیمارستان ها جا ندارند و بیماران در راهروی بیمارستان خوابیده اند.

در چنین شرایطی کمبود پرستار در بیمارستانها و مراکز درمانی هم بر وخامت وضعیت افزوده است. با این حال وزارت بهداشت به بهانه نبود بودجه کافی استخدام هزاران پرستار قرارداد موقت با قرارداد ۸۹ روزه را ممنوع اعلام کرده است.
بی تردید اخراج هزاران پرستار وضع بیمارستانها و درمان را وخیم تر خواهد کرد موضوعی که اعتراضات بسیاری در میان پرستاران را برانگیخته است.
تا کی باید شاهد فاجعه جان باختن مردم بخاطر ابتلاء به بیماری مهلک کرونا باشیم و مردم به راحتی از بین بروند؟
تا کی باید شاهد سیاست های مرگ آفرین حکومت و بی پناهی مردم باشیم؟

در مقابل این بی توجهی ها و کشتار عامدانه خود ما کارگران و خود ما مردم باید کاری کنیم. باید با اعتراضاتمان با این وضعیت خطر آفرین مقابله کنیم.
بار دیگر باید با قدرت بر خواست درمان رایگان و اجرایی کردن پروتکلهای سازمان بهداشت جهانی تاکید کنیم.

در قبال این وضعیت خطیر شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت بر نکات زیر تاکید میکند:
۱- خرید واکسن معتبر و اجرایی شدن واکسیناسیون رایگان و همگانی
۲- بهبود وضع بیمارستان ها و بالا بردن استاندار درمانی
۳- اجرای فوری پروتکلهای سازمان بهداشت جهانی در محیط های کار، در اماکن عمومی و در همه جا
۴- استخدام فوری پرستاران قرارداد موقت ۸۹ روزه و استخدام پرستار به میزان مورد نیاز در بیمارستان و برداشتن فشار کاری از روی پرستاران

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی از مبارزات پرستاران به عنوان صف اول جبهه مبارزه علیه کرونا و علیه نابسامانی وضع درمان و بهداشت و مشکلات معیشتی و کاری آنها حمایت میکند و مطالبات پرستاران را مطالبات ما کارگران میداند.