-

ادامه اعتراضات و اعتصابات کارگری، ادامه کنش های خانواده های زندانیان محکوم به اعدام

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت : همانطور که در آستانه روز جهانی کارگر هم اعلام کردیم، اعتصاب ما کارگران پروژه ای ادامه دارد. هیچکدام از خواستهای ما پاسخ نگرفته است، این خواسته ها سراسری [ادامه]

-

ادامه اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای / اعتصابات کارگران بخش انرژی ، بازنشستگان و معلمان

همانطور که در بیانیه اعتصاب خود اعلام کردیم ما کارگرن پروژه ای پیمانی نفت با دو خواست فوری افزایش ۷۹ درصدی دستمزدهای خود و ۲۰ روز کار و۱۰ روز اعتراض از روز گذشته اعتصاب سراسری [ادامه]

-

علیه اعدام، برای توقف آن: فراخوان شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت، بيانيه کانون نويسندگان

فراخوان شورای سازماندهی کارگران نفت: اعتصاب برای توقف ماشین اعدام های حکومت بیانیه کانون نویسندگان ایران : اعدام بس! قتل و کشتار و سرکوب بس! * فراخوان شورای سازماندهی کارگران نفت: اعتصاب برای توقف ماشین [ادامه]

کارگری

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و حداقل دستمزد (بيانيه)

بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت پیرامون حداقل دستمزد سال ١٤٠١ روز ١٩ اسفند شورایعالی کار میزان حداقل دستمزد سال ١٤٠١ را تعیین کرد و میزان آن ظاهرا ۵۷ درصد افزایش یافت است. .براساس [ادامه]

مطالب و اخبار گوناگون

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران : تجمع اعتراضی همکاران ما در پتروشیمی آبادان

به نقل از منابع “شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت”روز شنبه ۱۴ اسفند جمعی از کارگران شرکت پتروشیمی آبادان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود مجدداً در محوطه شرکت دست به تجمع زدند. [ادامه]