اعلانات، گزارش

فراخوان مردم عرب اهواز و همه هموطنان در اقلیم به اعتصاب عمومی

ما در اینجا از کارگران قهرمان صنعت نفت، پتروشیمی، نیشکر، وصنایع فولاد که سابقه طولانی در مبارزه با دیکتاتوری و استبداد دارند، خواهانیم که در حمایت از مردم و هموطنان خود برای تحقق آرمانهای جنبش [ادامه]

-

اعتصاب عمومی، تداوم بخش جنبش اعتراضی : پشتیبانی از فراخوان به اعتصاب

اطلاعيه سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران در پشتیبانی از فراخوان به اعتصاب برای روز شنبه : سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران با پشتیبانی از فراخوان به اعتصاب برای روز شنبه، همه مردم سراسر ایران، کارگران [ادامه]

اعلانات، گزارش

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران: فراخوان بە اعتصاب عمومی در کردستان(شنبه ٩ مهر) و درخواست حمايت از آن

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران، کردستان را بە اعتصاب عمومی فراخوانده و از همە مردم مبارز ایران، جریانات سیاسی و شخصیتها در سراسر ایران درخواست پشتيبانی نموده است فراخوان مرکز همکاری احزاب کردستان ایران بە [ادامه]

-

کشتار در خیابانها و بمباران در کردستان، پاسخ حکومت اسلامی به مردم ایران

حکومت که در بحران عظیمی قرار دارد، تلاش می نماید همزمان که در شهرهای ایران با خشونت تمام با جنبش اعتراضی مردم مقابله کند، با حملات وحشیانه نظامی و با سلاح سنگین به احزاب مردمی کرد ، خود را از این مخمصه رها کرده و با خاموش کردن صدای [ادامه]

-

یورش موشکی و پھپادی جمھوری اسلامی : اطلاعيه مرکز همکاری احزاب کُردستان ايران

اطلاعیە مرکز ھمکاری احزاب کردستان ایران در مورد : یورش موشکی و پھپادی جمھوری اسلامی بە اردوگاە و مقرات احزاب سیاسی کردستان ایران مردم مبارز و آزادیخواە ایران و کردستان!  امروز صبح بە مدت چندین [ادامه]

اعلانات، گزارش

حمایت مرکز همکاری احزاب کردستان ایران از اعتصاب معلمان و دانش آموزان ایران

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای ضمن اعتراض به سرکوب گسترده اعتراضات مردم، پادگانی شدن برخی مدارس و دستگیری دانش‌آموزان و دانشجویان و معترضان خیابانی، از معلمان و دانش‌آموزان خواست تا روزهای دوشنبه [ادامه]

زنان

پيام همبستگی بخشی از زنان زندانی سیاسی ايران(سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۵۰) با فرزندان رشيد ايران

  پيام همبستگی بخشی از زنان زندانی سیاسی ايران در سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۵۰ با فرزندان رشيد ايران زن، زندگی، آزادی ما به‌عنوان بخشی از زنان زندانی سیاسی ایران در سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۵۰، سرکوب وحشیانه نظام جمهوری اسلامی [ادامه]