به اعتصاب عمومی و سراسری بر علیه حکومت اسلامی بپیوندیم

به دنبال درخواست مرکز همکاری احزاب سياسی کردستان ايران برا ی اعتصاب عمومی در کردستان، سه ائتلاف سياسی سراسر ايران را به پشتيبانی از آن در يک اعتصاب عمومی فراخوانده اند

به اعتصاب عمومی و سراسری بر علیه حکومت اسلامی بپیوندیم

تداوم جنبش اعتراضی در شهرهای ایران، علیرغم سرکوب شدید، تیراندازی، دستگیری و ضرب و شتم مردم معترض در خیابان‌ها از یک سو و  همپیوندی مردم سراسر ایران با شعارهائی چون «کردستان، کردستان، چشم و چراغ ایران»، «کردستان تا تبریز، صبر مردم شد لبریز» از سوی دیگر، آنچنان تقویت شده است که حکومت اسلامی را به شدت بحرانی کرده و سردمداران حکومت را چنان خشمگین که در تلاشی عبث و از سر استیصال  و برای تحت الشعاع قرار دادن اعتراضات مردم،  بمباران اردوگاه‌های احزاب کرد در اقلیم کردستان را آغاز کرده‌اند.  این اردوگاه‌ها محل زندگی و کار خانواده‌هائی هستند که  برای فرار از فشار و دستگیری و زندان مامورین حکومت اسلامی، به آن سوی مرزها پناه برده و در این اردوگاه‌ها ساکنند. در این حملات کور و وحشیانه، مدارس و درمانگاه‌ها و منازل مسکونی بمباران شده است، تا کنون 18 نفر کشته شده و بسیاری زخمی شده‌اند. ویدئو نوزادی که در پی کشته شدن مادرش در جریان بمباران‌ها، زخمی بدنیا آمده، در فضای مجازی می‌گردد و شاهدی است بر وحشیگری و خشونت بی مرز این رژیم ددمنش.

در پی این حملات «مرکز همکاری احزاب کردستان ایران» برای روز شنبه فراخوان به اعتصاب عمومی داده و  «از همە مردم مبارز ایران، جریانات سیاسی و شخصیتها در سراسر ایران خواسته است با اعتراض سراسری از مردم کردستان پشتیبانی نمودە و یورش تروریستی بە اردوگاه های احزاب سیاسی کردستان ایران را محکوم کنند.»

ما سه ائتلاف سیاسی ضمن محکوم کردن بمباران پایگاه‌های احزاب کرد در اقلیم کردستان عراق و کشته شدن هموطنان بیگناه، از کلیه مراکز بین‌المللی می‌خواهیم که به هر وسیله ممکن جلوی این  تهاجم  حکومت اسلامی به خاک اقلیم عراق را به گیرند. 

هم‌میهنان گرامی

برای ادامه جنبش اعتراضی تنها حضور در خیابان‌ها کافی نیست، بلکه این حضور مداوم باید با اعتصابات عمومی در تمامی عرصه‌های اجتماعی و از سوی تمامی اقشار مردم همراه شود. مطالبات کار باید با مطالبات اجتماعی همراه شود تا به نیروئی عظیم و شکست‌ناپذیر تبدیل شود.

ما همچنین با پشتیبانی از فراخوان به اعتصاب برای روز شنبه، همه مردم سراسر ایران، کارگران و زحمتکشان، معلمان، دانشجویان و دانش‌آموزان، کارمندان و کسبه  و…همه آحاد مردم ایران را دعوت می‌کنیم تا با اعتصاب بزرگ و سراسری خود، نه فقط یکپارچگی این ملت در مقابل حکومت اسلامی را به نمایش گذاریم، بلکه راه رهائی از این بختک شوم  و رسیدن به آزادی و دمکراسی و برابری را کوتاه کنیم.

کنگره ملیت‌های ایران فدرال

شورای دمکراسی خواهان ایران

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

7 مهر ۱۴۰۱ – 29 سپتامبر 2022