حمایت مرکز همکاری احزاب کردستان ایران از اعتصاب معلمان و دانش آموزان ایران

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای ضمن اعتراض به سرکوب گسترده اعتراضات مردم، پادگانی شدن برخی مدارس و دستگیری دانش‌آموزان و دانشجویان و معترضان خیابانی، از معلمان و دانش‌آموزان خواست تا روزهای دوشنبه و چهارشنبه (4 و 6 مهر ماه) از رفتن به مدرسه خودداری کنند.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران ضمن حمایت کامل خود از اعتصاب معلمان و دانش آموزان ایران، از تمامی معلمان و دانش آموزان و فرهنگیان کردستان که همیشه پیشرو مبارزه اجتماعی بوده‌اند، همچنین از تمامی اقشار مردم، کارمندان و کارگران در سرتاسر ایران و کردستان درخواست دارد تا با هر شیوه ممکن از اعتراضات اخیر و اعتصاب معلمین و فرهنگیان پشتیبانی کرده و با اتحاد و یکپارچگی مبارزه و اعتراضات را تداوم بخشیده و پایان حکومت سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی را رقم بزنیم.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران
٥ مهر ماه ١٤٠١