گروهی از فعالان مترقی عرب اهواز (عاتق) : زن، زندگی، آزادی

اطلاعيه گروهی از فعالان مترقی عرب اهواز (عاتق) در حمايت از خيزش مردمی و نقش محوری زنان

در این لحظه حساس تاریخی از همه مردم اقلیم اهواز اعم از زن و مرد، جوانان، فعالان مدنی و همه هموطنان بخصوص خواهران و برادران لر و بختیاری‌ و همه اقشار به ‌ویژه کارگران، کشاورزان، دانش‌آموزان و معلمان به مشارکت فعال در مبارزه مشروع علیه دیکتاتوری وارتجاع دینی، و تبعیض بر اساس ایدئولوژی، جنسیت، نژاد و مذهب، در راه تحقق صلح و آزادی فرا می خوانیم.

گروهی از فعالان مترقی عرب اهواز (عاتق)

زن، زندگی، آزادی

مردم دلیر ایران
خلق های مبارز ایران
مردم سرفراز عرب اهواز

حماسه های دلاوری و مبارزه شما در مقابله با ماشین ظلم و ستم را در خیابان ها و میادین شهرهای مختلف ایران سرودید و با شجاعت و عزم و اراده خود جهان را خیره نموده اید.
آنچه امروز این جنبش خروشان را متمایز می کند، پیشتازی و مشارکت گسترده و مؤثر زنان ایرانی و ایفای نقش محوری آنان در این خیزش سراسری، با پشتیبانی و همراهی مردان و سایر آحاد جامعه می باشد. ما در برابر این قامت های بلند که با دستان خالی در برابر ظلم و ستم نیروهای فاشیست استوار ایستاده اند، سر تعظیم فرود می آوریم.
ما ضمن ابراز همبستگی با مبارزۀ دلیرانه مردم علیه نظام ولایت فقیه، بار دیگر تأکید می کنیم که راه غلبه بر حکومت استبدادی کنونی همانا اتحاد عمل و مبارزۀ مشترک تمامی گروه ها، اقوام و همه نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور برای پایان دادن به استبداد دینی و حرکت به سوی استقرار حکومتی ملی و دموکراتیک است.
ما حمایت همه جانبه خود را از مبارزات شجاعانه زنان ایران در تمامی مناطق کشور علیه حکومت استبدادی حاکم و قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی، به ویژه قانون حجاب اجباری و سایر قوانین فقهی ارتجاعی که با حقوق مدنی و بشری در تضاد است، برای تحقق آزادی، عدالت و دموکراسی اعلام می کنیم.
در این لحظه حساس تاریخی از همه مردم اقلیم اهواز اعم از زن و مرد، جوانان، فعالان مدنی و همه هموطنان بخصوص خواهران و برادران لر و بختیاری‌ و همه اقشار به ‌ویژه کارگران، کشاورزان، دانش‌آموزان و معلمان به مشارکت فعال در مبارزه مشروع علیه دیکتاتوری وارتجاع دینی، و تبعیض بر اساس ایدئولوژی، جنسیت، نژاد و مذهب، در راه تحقق صلح و آزادی فرا می خوانیم.

درود بر زنان سرفراز مبارز ایران
پاینده باد مبارزه خلق های ایران

گروهی از فعالان مترقی عرب اهواز (عاتق)
6 مهر 1401 شمسی – 28 سپتامبر 2022