همایش اعتراضی ایرانیان در اسلو – فراخوان

علیه 43 سال استبداد، دیکتاتوری و بی‌عدالتی

نه به جمهوری اسلامی

آری به آزادی، برابری و عدالت اجتماعی

هم‌ میهنان آزاده، در آستانه چهل و چهارمین سالروز استقرار نظام اسلامی در ایران ما از همه انسان‌های آزادیخواه و مخالف نظام حاکم، دعوت می‌کنیم تا در‌ پشتیبانی از مبارزات روز افزون مردم ایران و اعتراض به نقض سیستماتیک حقوق بشر از سوی رژیم اسلامی در همایشی که به همین منظور برگزار مي‌گردد شرکت نمائيد .

با مشارکت فعال خود دراین همایش ضمن حمايت از مبارزات مدنی و آزادی‌خواهانه مردم ایران، صداي آنها را هر چه رساتر به گوش مردم و رسانه هاي نروژ برسانيم .

زمان: 11 فوریه ساعت 14

مکان: مقابل پارلمان نروژ

برگزار کننده: کمیته نروژی-ایرانی حمایت از مبارزات مردم ايران.

اسلو – بهمن 1400