بیانیه تعدادی از احزاب کمونیست و کارگری : نه به جنگ امپریالیستی در اوکراین

به نقل از سايت اخبار روز

مبارزه مستقلی علیه انحصارات و طبقات بورژوازی، برای سرنگونی سرمایه داری، برای تحکیم مبارزه طبقاتی علیه جنگ امپریالیستی، برای سوسیالیسم ضروری است

۱. احزاب کمونیست وکارگری امضاکننده این بیانیه مشترک مخالف ستیزه امپریالیستی دراوکراین هستند، که یکی از پی‌آمدهای وضعیت تراژیک برای خلق‌های شکل گرفته پس ازسرنگونی سوسیالیسم و منحل کردن اتحادشوروی است. هم بورژوازی وهم نیروهای فرصت‌طلبی (اپورتونیست)، که سال‌ها علیه اتحادجماهیرشوروی می‌رزمیدند و اخیرا سی‌امین سالگرد انحلال آن‌را جشن گرفتند، این واقعیت را که احیا سرمایه‌داری به معنای از کار انداختن دست اوردهای تاریخی کارگران و خلق‌ها است و مردم اتحادشوروی را به عقب به عصر استثمارطبقاتی و جنگ‌های امپریالیستی کشاند مسکوت می‌گذارند، کاملا افشا شده اند.

۲. تحولات اوکراین، که درچهارچوب سرمایه‌داری انحصاری رخ می‌دهند، با طرح های امریکا، ناتو و اتحادیه اروپا و دخالت‌های آن‌ها در منطقه بر بستر رقابت شدیدشان با روسیه سرمایه‌داری بر سرکنترل بازارها، مواد اولیه، و شبکه‌های حمل و نقل کشورپیوند دارد. این پیگیری‌ها از سوی قدرت‌های امپریالیستی، که برای ترویج بهانه‌های خود مانند “دفاع ازدموکراسی”، “دفاع ازخود”، وحق هرکسی برای “انتخاب متحدین خود”، قبول اصول سازمان ملل یا سازمان امنیت و همکاری برای اروپا، یا فرضا “فاشیسم” درستیزه هستند پنهان نگه داشته می‌شوند، درعین‌حال فاشیسم را دانسته از سیستم سرمایه‌داری که به فاشیسم اجازه ظهور می‌دهد و ازآن بهره برداری می‌کند جدا می‌کنند.

۳. ما فعالیت نیروهای فاشیست و ملی‌گرا دراوکراین، کمونیست‌ستیزی و پیگرد کمونیست‌ها، تبعیض علیه مردم روس زبان، حملات مسلحانه دولت اوکراین علیه مردم دنباس را محکوم می‌کنیم. ما استفاده از نیروی‌های ارتجاعی پلیس اوکراین، ازجمله گروه‌های فاشیست، از سوی قدرت‌های ارو- آتلانتیک برای اجرای طرح هایشان محکوم می‌کنیم. به علاوه، لفاظی کمونیست ستیزانه علیه بلشویک‌ها، و اتحادشوروی که رهبری روسیه برای توجیه طرح‌های راهبردی خود در منطقه بدان متوسل می‌شود، غیرقابل پذیرش است. اما، هیچ چیزی نمی‌تواند مشارکت عظیم سوسیالیسم دراتحاد شوروی را، که اتحاد چندملیتی ازجمهوری‌های سوسیالیست برابر حقوق بود لکه دار کند.

۴. تصمیم فدراسیون روسیه درابتدا دربه رسمیت شناختن “استقلال” به اصطلاح “جمهوری‌های خلق” در دونباس و بعد به راه۶. انداختن تجاوز نظامی روسی که به بهانه “دفاع ازخود”، “غیرنظامی سازی” و “مبارزه با فاشیسم” دراوکراین از سوی روسیه رخ می‌دهد، برای محافظت مردم منطقه یا صلح به اجرا درنمی‌آید بلکه برای ترویج منافع انحصارات روسی درخاک اوکراین و رقابت شدید آن‌ها با انحصارات غربی عملی می‌شود. ما همبستگی خود را با کمونیست‌ها و خلق‌های روسیه و اوکراین اعلام و برای تقویت مبارزه علیه ملی‌گرایی، که از سوی هر بورژوایی تغذیه می‌شود کنارآن‌ها می‌ایستیم. مردم هردو کشور، که در صلح زندگی می‌کردند و درچهارچوب اتحادجماهیرشوروی پیشرفت کردند، و نیز تمام خلق‌های دیگرهیچ نفعی درهمراهی با این یا آن امپریالیست یا ائتلافی که به منافع امپریالیست‌ها خدمت می‌کند ندارند.

۵. ما تاکید می‌کنیم که توهمات پرورانده شده ازسوی نیروهای بورژوازی که ادعا می کنند که با دخالت اتحادیه اروپا، ناتو “بدون طرح‌های نظامی و سیستم‌های جنگ افزارهای تهاجمی در خاک آن”، یک “اتحادیه اروپای طرف دار صلح” یا، “جهان چند قطبی صلح آمیز” و یک “ساختار امنیتی بهتری” دراروپا و غیره می‌تواند وجود داشته باشد به‌شدت خطرناک هستند. هیچ‌یک ازاین تصورات ربطی به واقعیت ندارند و برای مبارزه ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیستی گمراه کننده‌اند، و برای ترویج درکی تلاش می‎کنند که “امپریالیسم مسالمت‌جو” ممکن است وجود داشته باشد. اما، حقیقت آن است که ناتو و اتحادیه اروپا، مانند هر اتحاد سرمایه‌داری چند ملیتی، اتحادهایی یغماگر با ماهیتی عمیقا ارتجاعی هستند که نمی‌تواند به هوادار مردم تبدیل شود و به اقدام علیه حقوق کارگران و مردم، و خلق ها ادامه خواهند داد، که سرمایه دست دردست جنگ‌های امپریالیستی به پیش می‌رود. 

۶. ما خلق‌های تمام کشورهایی را که دولت‌هایشان، به ویژه ازطریق ناتو و اتحادیه اروپا و نیز روسیه درتحولات دست اندرکارند به مبارزه علیه تبلیغات نیروهای بورژوازی، که مردم را با استفاده از بهانه‌های مختلف قلابی طعمه چرخ گوشت جنگ امپریالیستی می‌سازند فرا می‌خوانیم. فرا می‌خوانیم تا تعطیلی پایگاه‌های نظامی، بازگشت سربازان از ماموریت‌های خارجی به کشور، تقویت مبارزه برای خروج کشورها از برنامه‌های امپریالیستی و اتحادهایی مانند ناتو و اتحادیه اروپا را درخواست کنند.  

۷. منافع طبقه کارگر و لایه های مردمی مارا ملزم می‌سازد تا ملاک طبقاتی را برای تحلیل رخ دادها، ترسیم راه مستقل خود دربرابر انحصارات و طبقات بورژوا، برای سرنگونی سرمایه داری، برای تقویت مبارزه طبقاتی علیه جنگ امپریالیستی، برای سوسیالیسم، که بیش از همیشه به موقع و ضروری باقی است تقویت کنیم.

احزاب امضا کننده شبکه همبستگی:

۱. حزب کمونیست آذربایجان

۲. حزب کمونیست بنگلادش

۳. حزب کمونیست السالوادور

۴. حزب کمونیست یونان

۵. حزب سوسیالیست لتونی

۶. حزب کمونیست مکزیک

۷. حزب کمونیست نوین هلند

۸. حزب کمونیست فلیپین (PKP 1930)

۹. حزب کمونیست کارگران اسپانیا

۱۰. حزب کمونیست ترکیه

احزاب دیگر امضا کننده بیانیه :

۱. جبهه کمونیستی(ایتالیا)

بیانیه برای امضا باز است.

برگردان: هاتف رحمانی