پانصدمين روز دستگيری ناهيد تقوی از زبان دخترش مريم (ويدئو)

در پانصدمين روز دستگيری و زندان ناهيد تقوی، دختر او، مريم کلارن در ويدئوئی کوتاه، ساده و صميمی اما گويا و کوبنده، ضمن اشاره به وضعيت مادرش در زندان و دفاع از اهداف او، به افشای آنچه که در سراسر ايران به عنوان زندانی بزرگ می گذرد می پردازد و خواهان ادامه تلاشها برای آزادی همه زندانيان سياسی شده است.

ناهيد تقوی، شهروند ایرانی ـ آلمانی، معمار بازنشسته و فعال حقوق مدنی است که در مهرماه 1399 در تهران توسط سپاه پاسداران دستگیر شد. عفو بین‌الملل اعلام کرده بود که وی «در معرض شکنجه و ساید بدرفتاری‌ها  از جمله محرومیت از خدمات درمانی» قرار دارد.

رژيم جمهوری اسلامی از “دوتابعيتی ها” ئی که به ايران رفت و آمد دارند در غالب اوقات به مانند “گروگان” با هدف امتيازگيری در روابط خود با برخی کشورها استفاده می کنند. ناهيد تقوی تنها يک نمونه از آنهاست. . اين عمل و رفتار غير انسانی، انزجار عمومی وسيعی را در داخل و نيز در افکار عمومی بين المللی برانگيخته است.

مريم کلارن، دختر ناهيد تقوی شهروند ايرانی – آلمانی (زندانی رژيم جمهوری اسلامی)