پیام پانزدهمین کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران به مناسبت سی و سومین سالگرد کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی، روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام و در همبستگی با جنبش دادخواهی

در سی و سومین سالگرد کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی توسط حکومت اسلامی ایران، ما شرکت کنندگان در پانزدهمین کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران با ادای احترام و گرامیداشت یاد تمامی جانباختگان راه آزادی و عدالت اجتماعی، اعلام می کنیم که همچنان راسخ و استوار در راه آنان گام برداشته و مبارزات خود را در جهت تحقق آرمانهای  والا و انسانی این به خون خفتگان،  پیگیرانه ادامه می دهیم.

سازمان ما که تعداد قابل توجهی از اعضا و کادرهای آن طی دهه 60 و در تابستان خونین 67 به دست جلادان رژیم شکنجه و اعدام شده اند، همبستگی و پشتیبانی قاطع خود  را از جنبش دادخواهی که طی سالهای اخیر فعالیت و بازتاب چشمگیری داشته است، مجددا اعلام نموده و ضمن ابراز خرسندی از برگزاری دادگاه حمید نوری در سوئد به اتهام دست داشتن و “مشارکت مستقیم ”  در کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان 67، این دادگاه را پیروزی بزرگی برای جنبش دادخواهی می داند.

همزمانی برگزاری کنگره ما با روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام، فرصتی است تا یادآوری کنیم که ما خود را بخشی ازاین  جنبش جهانی می دانیم. مجازات اعدام، نه تنها اقدامی وحشیانه و قرون وسطایی است، بلکه ابزاریست در دست حکومتهای استبدادی و سرکوبگر برای خاموش کردن صدای مخالفان و معترضان  سیاسی. حکومت  اسلامی در ایران طی 43 سال، دهها هزار زندانی سیاسی و عقیدتی  را  اعدام کرده و هزاران زندانی غیر سیاسی را نیز به دار آویخته است. با توجه به میزان جمعیت کشور ایران، این حکومت ضد بشری، رتبه اول را در بین کشورهایی که هنوز مجازات اعدام در انها صورت می گیرد، اتخاذ کرده است !

ما به عنوان یک سازمان سوسیالیست و چپ، با تاکید بر اهمیت جنبش دادخواهی در ایران و مبارزه برای لغو مجازات اعدام، مبارزه  در این دو عرصه را از وظایف اصلی خود دانسته و به سهم خود در گسترش آن می کوشیم.

زنده باد یاد و خاطره همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

پانزدهمین کنگره سازمان اتحاد  فدائیان خلق ایران

مهرماه 1400 /  اکتبر 2021