اعتصاب کارگران قالب های صنعتی سایپا

کارگران قالب های صنعتی سایپا، در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات و سطح پایین دستمزدها دست به اعتصاب زدند. با شروع تجمع و اعتصاب کارگران، مدیریت شرکت برای پایان دادن به اعتصاب کارگران،  مبلغ ۴۵۰ هزار تومان بابت ارزاق به حساب کارگران واریز کرد. اما کارگران که به ترفند‌های وی آشنایی داشتند. اعلام کردند، تا برآورده شدن مطالبات اصلی‌شان به اعتصاب ادامه خواهند داد. خواسته اصلی، افزایش پایه‌ی حقوق عنوان شده است.

روز چهارشنبه ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۰، کارگران قالب های صنعتی سایپا در اعتراض به حقوق‌های پایین و پرداخت نشدن به‌موقع مطالباتشان دست به اعتصاب زدند.

این کارگران به وضعیت سخت معیشتی، دستمزد‌های پایین و پرداخت نشدن بن ارزاق اعتراض دارند.

آنها پس از اعتصاب در برابر ساختمان اداری شرکت دست به تجمع زدند.

کارگران در اعتراض به وضعیت سخت معیشتی شعار می‌دادند: «سفره ما خالیه.»

کارگران ۶ کارگاه فعال شیفت صبح این شرکت در اعتصاب به سر می‌برند.

تهدید و اخراج کارگران قالب های  صنعتی سایپا  در صورت اعتراض صنفی

این کارگران در بهمن‌ و دی‌ماه سال جاری نیز دست به اعتراض و اعتصاب زدند.

به گفته آنها مدیران این کارخانه با استخدام فامیل و نزدیکان خود، بسیاری از مناصب اصلی را در اختیار گرفته‌اند.

کارگران می‌گویند در صورت اعتراض، مدیران با تهدید به اخراج، اعتراضات قانونی ما را سرکوب می‌کنند.

بیش از ۲۰۰۰ نفر در کل شرکت و به صورت سه شیفت مشغول به کار هستند. بیشتر این کارگران پیمانکاری می‌باشند. طی ماه دی نیز کارگران قالب های  صنعتی سایپادر اعتراض به وضعیت نامناسب شغلی و سطح پایین دستمزدها چند بار دست به تجمع زده‌اند.

شرکت تولید قالب‌های صنعتی سایپا در کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج واقع شده است.

حدود ۱۰۰۰ نفر از این کارگران شرکتی و ۱۵۰۰ نفر دیگر به صورت پیمانکاری در استخدام هستند.

منبع : ايران کارگر