قتل نخل سرفراز !

متن و ویدیو  از مرکز مطالعات بلوچستان  ـ لندن

قتل نخل سرفراز درک در سواحل مکران

در  سواحل مکران و حدود صد کیلومتری غرب چابهار محلی بسیار زیبا وجود دارد که تلاقی کویر و دریا است. اسم این محل روستای درک است که هزاران توریست از بقیه نقاط ایران و حتی جهان را بسوی خود می کشاند. در آنجا یک نفر ‌درخت نخل استوار و زیبا وجود داشت که سالهاست در بین گردشگران شناخته شده است.  در سحرگاه پنج شنبه ٢٦ اسفند ١٤٠٠  در آستانه سفرهای  نوروزی به چابهار و سواحل بلوچستان، این درخت  نخل توسط فرد یا افراد بداندیش  سیاه دل به قتل رسید. درختی که در پاییز امسال نیز پای آن گازوئیل ریخته بودند تا خشک شود, اما زنده ماند.

مرثیه ای با اقتباس از “سوگنامه مظفری” در سوگ تک درخت نخل که در طی قرون در مقابل طوفانها سر خم نکرد، اما دیشب به تبر خصم ناخلف نادان بداندیش به زمین افتاد. باید گفت شرمت باد ای دستی که بد بودی بدتر کردی.

ز چشمه سار درک، خون تازه می جوشد

سپاه سیاه شب پی قتلِ ستاره می کوشد

ز دشتِ واقعه بنگر ابلیس با تبر می آید

به شام تیره ی دریا و کویر شب فروز می آید

مگر سپاه پلیدی دوباره خون کرده ست

 زپشتِ باره عزیزی دگر نگون کرده ست

هنوز پیکر مجروح عشق برصحراست

هنوز کشتی بی نوح قوم بر دریاست

شب هجوم شغالان به تپه های خموش

 شبی غنود، ز فریاد و بانگ نوشانوش

بریده باد دو دستی که از بداندیشی

برید با تبر خصم رشته ی خویشی

تک درخت نخل خطه را به کشتن داد

به رسم ناخلفی، خانه را به دشمن داد

*******************

شعر با اقتباس از “سوگنامه مظفری”

عبدالستار دوشوکی