ری‌شهری – دملی چرکین بود. شکل تاولی از انسان. خود نظام بود.

مهدی اصلانی : در باره مرگ ری‌شهری، يکی از عاملان اصلی بزرگترین کشتار سیاسی تاریخ ایران

کانال تلگرام جمهوری

دملی چرکین بود. شکل تاولی از انسان. خود نظام بود

آلوده‌دامن بود و وهن آدمی! شکل تاولی از انسان. دملی چرکین.
عبا و عمامه‌اش بوی کافور می‌داد.

کسب‌‌و‌‌کارش مرگ بود و در تمام عمر تباهش مرگ را جار کشید!

۷۶ ساله‌گی در چرخه‌ی قدرت کارورزان نظام عمری طولانی نیست. محمد محمدی‌نیک معروف به ری‌شهری مهره‌‌ی سوخته‌ی نظام اسلامی بود و دیگر کارایی نداشت. ماسک چندبار مصرفی که جز تعفن نمی‌افزود.

اولین وزیر اطلاعات نظام اسلامی. دستان تبه‌کارش به‌فرموده‌ی قدرت سیلی بر گونه‌های استادش آیت‌الله شریعتمداری نواخت و او را بر پرده‌ی جادو ظاهر کرد و به توبه کشاند. آن‌گونه که در مورد طفل شیرین نوفل‌لو‌شاتو (قطب‌زاده) و سیدمهدی هاشمی عمل کرد.

مشارکت فعال در اعدام نظامیان مخالف نظام و هم‌راهی‌ی تام در حذف آیت‌الله منتظری و مسئولیت مستقیم به‌عنوان وزیر اطلاعات در تصمیم‌گیری منجر به همه‌کشی‌ی ۶۷.

موسوی تبریزی از دیگر قاتل‌های نفیس در مورد همه‌کشی‌ی ۶۷ نقش ری‌شهری را پررنگ‌تر از دیگران می‌دانست : «پس از حمله مرصاد که بعد از قطعنامه رخ داد، آقای ری‌شهری به امام نامه نوشته و توضیح داده بود که مجاهدین با صدام کنار آمده‌اند و می‌خواهند شهرها را تصرف کنند»

و کریه برایش صفتی ابتر است