اقدام بی سابقه در سنگاپور : تظاهرات علیه مجازات اعدام

در حالی که به نظر می رسد در سنگاپور اعدام ها از سر گرفته می شوند در يک اتفاق نادر، صدها نفر روز یکشنبه علیه مجازات اعدام تظاهرات کردند.

در اين دولت – شهر که همه چیز به شدت تحت کنترل است، تنها مکانی در سنگاپور که در آن تظاهرات می تواند بدون اجازه قبلی برگزار شود محلی به نام “گوشه سخنرانی” می باشد. تظاهرات به ندرت در سنگاپور مجاز است و به غیر از “گوشه سخنرانی”، حتی یک نفر هم که بدون اجازه پلیس اعتراض عمومی بکند، عملی غیرقانونی به شمار می رود.

مردی در 30 مارس برای اولین بار از سال 2019 به بعد، به دار آویخته شد و درخواست تجدیدنظر چندین محکوم به اعدام ديگر به تازگی رد شده است.

پلاکاردهایی با عباراتی چون “به نام ما نکشید”، “مجازات اعدام امنیت ما را بهبود نمی بخشد” توسط حدود 400 تظاهرکننده حاضر حمل می شد.

کریستن هان، یک فعال مشهور، در یک سخنرانی در جمع مردم گفت: «مجازات اعدام یک سیستم وحشیانه است که همه ما را مورد بی‌رحمی قرار می‌دهد.»

عبدالکهار عثمان، یک قاچاقچی 68 ساله مواد مخدر، روز چهارشنبه علیرغم درخواست های سازمان ملل و گروه های حقوق بشر برای عفو او به دار آویخته شد.

بعد از اين اعدام ممکن است نوبت به ناگانتران ک. دارمالینگام، یک معلول ذهنی مالزیایی محکوم به قاچاق هروئین برسد. پرونده او طوفانی از انتقادات را از جمله در اروپا برانگیخته بود.

درخواست تجدیدنظر اعدام سه قاچاقچی دیگر مواد مخدر در ماه مارس رد شد.

سنگاپور، یک ایالت مرفه اما بسیار محافظه کار، دارای برخی از سخت ترین قوانین مواد مخدر در جهان است و مقامات معتقدند مجازات اعدام در جلوگیری از قاچاق که گریبانگیر بسیاری از کشورهای دیگر می شود، نقش دارد.