تجمع دانشجویان ایرانی دانشگاههای اوکراين در مقابل مجلس

تجمع دانشجویان ایرانی رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی اوکراین مقابل مجلس برای ادامه تحصیل در کشور

روزسه شنبه 23 فروردین،جمعی از دانشجویان ایرانی رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی اوکراین بابرپایی تجمع مقابل مجلس خواهان ادامه تحصیل در کشورشدند.

براساس گزارش رسانه ای شده،اسفندماه سال 1400 سازمان امور دانشجویان وزارت علوم تعداد دانشجویان ایرانی در اوکراین را 1424 نفر اعلام کرد.

از این تعداد 499 نفر از دانشجویان مربوط به رشته های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بقیه مربوط به دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند.

بر اساس آن‌چه رییس سازمان امور دانشجویان گفته است، طبق ضوابط و مقررات وزارت عتف، مدارک تحصیلی دانشجویان در حال تحصیل در کشور اوکراین در صورت داشتن دو شرط مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. تحصیل در دانشگاه های معتبر و اقامت حضوری دانشجویان متقاضی به میزان مدت زمان معین بر اساس مقطع تحصیلی از شرایط مورد نیاز جهت ارزیابی مدارک تحصیلی خواهد بود.

لیست دانشگاه های معتبر و مقررات مربوط به طول مدت اقامت دانشجویی لازم برای تحصیلات حضوری نیز در وبگاه سازمان امور دانشجویان به طور سالیانه اعلام شد.

دانشگاه‌های اوکراین در رشته‌های علوم پزشکی مورد تایید وزارت بهداشت نیستند و این وزارتخانه مصوبه ای دارد که بر اساس آن از سال 2019 انتقال دانشجویان علوم پزشکی(پزشکی، داروسازی و دندانپزشک) به داخل کشور بطور کلی ممنوع است؛ بنابراین  انتقال دانشجویان ایرانی از دانشگاه‌های غیر معتبر و مراکزی که در لیست اعتبار وزارت بهداشت نباشند صورت نخواهد گرفت.