قطع انگشتان دست ۸ نفر در زندان های ایران مصداق بارز توحش است

کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران – وین

قطع انگشتان دست ۸ نفر در زندان های ایران مصداق بارز توحش است!

پیامد سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی برای مردم ایران بسیار اسفبار بوده است.

ده‌ها میلیون از شهروندان در زیر خط فقر بسر می‌برند و تورم،گرانی، بیکاری و فساد حکومتگران و وابستگان شان غوغا می‌کند.

اقتصاد بحران‌زده کشورمان که ناشی از سیاست‌های بحران ساز حکومتیان در داخل و تمایلات جنگ طلبانه در سطح بین الملل است، مردم کشورمان را در سراشیب فقر و ناتوانی مالی قرار داده است.

فساد و اقدامات غارتگرانه حاکمان و وابستگانش از منابع ملی و مردمی بیداد می‌کند.بانگ سقوط و از هم پاشیدگی و انحطاط اقتصاد در ایران به‌صدا درآمده‌است و به تبع آن آمار و ارقام جرایم جزائی افزایش یافته‌است.

هر روزه به صفوف قربانیان این بحران و به صفوف کودکان کار در خیابان‌ها و کارگاه های تولیدی افزوده می گردد. ناتوانی مالی در تامین هزینه معاش خانواده بسیاری از کارگران را به خودکشی اعتراضی واداشته‌است.

در چنین اوضاع و احوالی که کلان سارقان منابع مالی کشور زیر چتر حمایتی حکومتیان در امنیت و آزادی کامل به‌سر می‌برند، مقامات قضائی جمهوری اسلامی در تلاش‌اند تا انگشتان دست هشت سارق و مجرم جزائی را که در زندان بزرگ تهران به‌سر می‌برند، با گیوتین قطع نمایند. این اقدام وحشیانه نه بر اساس تعاریف بین المللی که بر احکام اسلامی تکیه دارد. بر اساس عرف بین الملل اجرای این حکم شنیع مصداق بارز شکنجه، غیر انسانی و وحشیانه است و هر چه سریع‌تر می‌بایستی متوقف شود.

پر واضح است که قربانیان این اقدام برای تمامی عمر خود از کار کردن و پیگیری روال عادی زندگی خود و خانواده شان باز خواهند ماند.

قطعا سرقت به‌طور کلی عملی شایسته نیست و دنیای پیشرفته و مدرن به‌لحاظ حقوق بشر راهکارهای موثر برای تقلیل و برخورد عقلانی با این پدیده و آسیب اجتماعی را تجربه کرده است.

کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران – وین ضمن ابراز انزجار از مجازات قطع انگشتان دست این هشت نفر که بر اساس گزارشات، اعتراف تعدادی از آن‌ها تحت شکنجه کسب شده است، عمیقا این احکام قوه قضائیه جمهوری اسلامی را محکوم می‌کند و از سازمان‌ها و احزاب و نهادهای دمکراتیک و حقوق بشری اتریش می‌خواهد تا ضمن مداخله گری، اعتراض خود را به این احکام شنیع و ضد انسانی اعلام نمایند.

کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران – وین

 ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ – ۱۵ ژوئن۲۰۲۲