بازيابی وحدت در صفوف دو کومه‌له، پاسخ درخوری به وضعيت کنونی در ضرورت گسترش مبارزات ما

اطلاعيه مشترک سه ائتلاف سياسی به مناسبت وحدت در صفوف دو کومه‌له

عبداله مهتدی ، عمر ايلخانی زاده

بازيابی وحدت در صفوف دو کومه‌له، پاسخ درخوری به وضعيت کنونی در ضرورت گسترش مبارزات ما

امروزطی يک سمينار مشترک، رهبران “حزب کومه‌له کردستان ايران” و “کومه‌له زحمتکشان کردستان”، وحدت مجدد صفوف خود را اعلام نمودند.

در اين نشست که در شهر استکهلم پايتخت سوئد برگزار شد، تلاشهای يکساله و نيم اخير و اراده خدشه ناپذير هر دو طرف در راه تحقق اين امر يادآوری شد.

بدين مناسبت ما صميمانه ترين شادباشهای خود را نثار رهبری، کادرها و اعضا و هواداران هر دو بخش که امروز تنی واحد به شمار می‌آيند، و همچنين تمامی کوشندگان جنبش مردمی در کردستان و تمامی آزاديخواهان در سراسر ايران می‌نمائيم.

همراهان عزيز،

به نتيجه رسيدن پروسه وحدت مجدد شما نشان از توجهی دارد که شما به جامعه و تحولات و نيازهای آن معطوف داشته و داريد.

شرايطی که در آن قرار داريم بسيار حساس است. ايران و به ويژه کردستان روزهای حساسی را سپری می کنند. هر دو تشکل شما از سالها قبل با آگاهی از وظايف پيش رو و درک ضرورت همگرائی و همياری در امر مبارزه با رژيم جنايتکار حاکم بر کشورمان، به سهم خود در پايه‌گذاری سه ائتلاف سياسی “‌ کنگره ملیت‌های ایران”، “شورای دموکراسی خواهان ایران” و ” همبستگی برای آزادی و برابری در ایران” نقش ايفا نموديد. همياری و همکاری اين سه تشکل با هم نيز مويد همين امر می باشد. چنانچه همراهی و همرزمی ما همراهان شما در تحقق امر وحدت مجدد شما سهمی ولو اندک ايفا نموده باشد برای ما جای مباهات دارد.

ما یقين داريم که وحدت شما به همراه وحدت اخير در صفوف حزب دمکرات کردستان ايران که همچون شما در سه ائتلاف نامبرده عضويت دارد، در نزديکی هرچه بيشتر آنها می‌تواند تلاشهای اين مجموعه به سوی چتری گسترده‌تر و فراگير از همه نيروهای جمهوريخواه، سکولار، دموکرات و چپ، را به نتيجه دلخواه برساند.

همه ما می دانيم که در شرايط حساس کنونی، وحدت شما از يک طرف صفوف مبارزاتی مشترک ما را تقويت می‌نمايد و از طرف ديگر موجبات نزديکی و همگرائی ساير جرياناتی که با اصول مشترک ما همخوانی دارند را فراهم خواهد نمود.

با اين اميد، شادباشهای ما را به مناسبت اين وحدت پذيرا باشيد.

کنگره ملیت‌های ایران فدرال

شورای دمکراسی خواهان ایران

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

٢٩ آبان‌ماه ١٤٠١ – ٢٠ نوامبر ٢٠٢٢