کنگره یازدهم

اوضاع سیاسی و سیاست های ما /مصوبه یازدهمین کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

   طی دو سال گذشته، تلاقی بیش از پیش بحران بین‌المللی اتمی و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و صدمات و مخاطرات برخاسته از آنها، شرایط بسیار حساس و کم سابقه‌ای را پدید آورد که [ادامه]

کنگره یازدهم

گزارش برگزاری کنگره يازدهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

کنگره يازدهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران در اوايل مرداد ماه 1393 ( اواخر ژوئيه 2014) برگزار شد.  کنگره، با اعلام يک دقيقه سکوت با ياد و خاطره جانباختگان راه آزادی از طرف هيئت رئيسه [ادامه]