-

حمایت تشکل های مستقل بازنشستگان از فراخوان تجمع اعتراضی ۴ بهمن

شورای بازنشستگان ایران، گروه اتحاد بازنشستگان ایران و اتحاد سراسری بازنشستگان با انتشار پیامی مشترک از فراخوان پیشکسوتان آ . پ پارک شهر مبنی بر برگزاری تجمع اعتراضی در روز دوشنبه ۴ بهمن ماه حمایت کردند. [ادامه]