حمایت تشکل های مستقل بازنشستگان از فراخوان تجمع اعتراضی ۴ بهمن

شورای بازنشستگان ایران، گروه اتحاد بازنشستگان ایران و اتحاد سراسری بازنشستگان با انتشار پیامی مشترک از فراخوان پیشکسوتان آ . پ پارک شهر مبنی بر برگزاری تجمع اعتراضی در روز دوشنبه ۴ بهمن ماه حمایت کردند.

در این پیام آمده است:

راه پیروزی ما بازنشستگان و تحقق خواسته هایمان ادامه ی مبارزه، اتحاد ، تشکل مستقل و فراگیر و همبستگی با سایر جنبش های اجتماعی ست.

ضمن حمایت از فراخوان «پیشکسوتان آ.پ ، پارک شهر » مبنی بر اینکه روز به روز شدیدتر درگیر نارسایی معیشت ، بیمه ناکارآمد و پایمال شدن مطالبات و حق و حقوقمان هستیم ، لازم است با حضوری گسترده علیه وضعیت اسفبار و غیر قابل تحمل کنونی، اقدام جمعی به عمل آورده و بدین منظور تا محقق شدن تمامی مطالباتمان ، دست از اعتراض مستمر و منسجم بر نخواهیم کشید!

همه با هم می آییم!

مکان : میدان فاطمی مقابل صندوق بازنشستگی

“بازنشسته بپاخیز، برای رفع تبعیض”
دوشنبه ۴ بهمن ماه ساعت ۱۰ صبح

اتحاد سراسری بازنشستگان

گروه اتحاد بازنشستگان ایران

شورای بازنشستگان ایران