يادبود، تاريخی

پانزده سال گذشت: هجدهم تیر هشتاد و هشت، بازداشتگاهی به نام کهریزک

در تنگاتنگ بدن‌های کوفته و زخمی‌مان، رفیقی دارد جان می‌دهد، اینجا سکوت مرگ است، یا نعره زنجیر که می‌درد شب را و صدای ضجه‌های ما که با خود می‌برد باد، اینجا دیوارها خون می‌گیرند و [ادامه]

No Picture
اعلاميه و بيانيه های سازمانی

از خواست خانواده های قربانیان در برگزاری علنی دادگاه کهریزک پشتیبانی می کنیم

نباید اجازه داد که دادگاه کهریزک هم به سرنوشت دادگاه قتل های زنجیره ای و دادگاه کوی دانشگاه دچار شود و شاکی به جای متهم مجازات شود. ما همه نیروهای آزادیخواه و مجامع و نهادهای [ادامه]