انديشه، فرهنگ، کتاب، ...

امکانات و تنگناهای کنترل کارگری / سعید رهنما

تجربه‌ی آرژانتین باز تأیید این نکته است که شوراهای مدیریت کارگری در دوران سرمایه‌داری در شرایط بحرانی به وجود می‌آیند و با پایان بحران از بین می‌روند. در مواردی که باقی می‌مانند، تنها واحد‌های کوچک [ادامه]

يادبود، تاريخی

به یاد کمون پاریس، نخستین حکومت کارگری جهان

امروز و در شرایط تشدید و تعمیق بحران نظام سرمایه‌داری جهانی و بی‌عدالتی که به اکثریت ساکنان کره زمین تحمیل کرده است، ضرورت اتحاد و همبستگی کارگری، و پشتیبانی بین‌المللی طبقه کارگر سراسر جهان در [ادامه]

-

درس‌هایی از انقلاب‌‌های ۱۸۴۸

ديدگاه «ایدئولوژی آلمانی» اثری فراتر از یک بحث ساده‌ی فلسفی است. یکی از سنگ بناهای «ایدئولوژی آلمانی» ایده‌ی چهره‌های فعالِ تاریخ‌ساز است. برای درک تزهای دیگر مارکس از قبیل ماتریالیسم تاریخی، طبقه، «انقلاب‌ها لوکوموتیو تاریخ [ادامه]

-

نشست‌های بی نیتجه‌ی شورایعالی کار: سفره‌ی کارگران ایران در آغاز سال نو، همچنان خالی است!

باید بتوانیم بحث در مورد افزایش حداقل دستمزد را به بحثی برای تمام طول سال و نه فقط ماه‌های بهمن و اسفند تبدیل کنیم. از این‌رو ایجاد سازماندهی برای اعتراضی دراز مدت و تداوم بخشیدن [ادامه]

اعلاميه و بيانيه های سازمانی

اول ماه مه روز جهانی همبستگی کارگران خجسته و پیروز باد

در سال گذشته سرمایه داران و دولت حامی آنان علاوه برادامه تعرض به ابتدایی ترین حقوق انسانی کارگران، با  تصویب “حداقل دستمزدی” که کمتر از یک چهارم هزینه واقعی سبد معیشتی می باشد، گرسنگی، فقر [ادامه]

-

از تلاشها و مبارزات کارگران و زحمتکشان میهنمان در راه دستیابی به حداقل دستمزد پشتیبانی می کنیم

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران بعنوان یک سازمان چپ سوسیالیستی که دهها سال است در راه احقاق حقوق کارگران مبارزه می کند خود را همراه و همدوش زحمتکشان میهن در این مبارزه برحق می داند. [ادامه]

اقتصادی، اجتماعی

طبقات در سرمایه‌داری در سطوح میانجی و انضمامیِ تحلیل

اصلاحات کار مولد و نامولد به آن روابط اجتماعی اشاره دارد که در آن کارگر دستمزدی خود را می‌یابد، خواه در مقام کارگری مزدی برای خلق ارزش اضافی که دستمزد وی به‌عتوان سرمایه‌ی متغیر تلقی [ادامه]