-

امتناع اندیشه‌ی فرهنگی: پاسخی به اندیشمندان ایرانشهرگرا

انگیزه‌‌ی اصلی این نوشتار مقاله‌‌ی‏ ارزشمند دکتر پیمان وهاب‏‌زاده است با عنوان «ایران «اتنیک» ندارد!»[1] که در وب‌‌سایت «نقد اقتصاد سیاسی» منتشر شد. دوست فرزانه‌‏ام دکتر افشین متین – عسگری استاد تاریخ و مطالعات خاورمیانه [ادامه]