يادبود، تاريخی

روایت انسان‌هائی که سربلندی را زیسته‌اند…

معرفی کتاب «رنجِ راه» روایت انسان‌هائی که سربلندی را زیسته‌اند… عصرنو : کتاب «رنجِ راه» نوشته‌ی محمد اعظمی،‌ مروری ساده به یک گذشته نیست، هر چند در نگاه اول چنین می‌نماید، اما این «مرور» در کنه [ادامه]