همزمان با برگزاري اجلاس شوراي حقوق بشر سازمان ملل در ژنوبه نقض گسترده و مستمر حقوق بشر درايران اعتراض کنيم!

بيانيه مشترک ۹ جريان سياسي

همزمان با برگزاري اجلاس شوراي حقوق بشر سازمان ملل در ژنو
به نقض گسترده و مستمر حقوق بشر درايران اعتراض کنيم!
بيانيه مشترک ۹ جريان سياسي
پنجشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۱ – ۱۴ ژوين ۲۰۱۲
نقض خشن، گسترده و مستمر حقوق بشر در کشورمان هم چنان ادامه دارد. رژيم جمهوري اسلامي تاکنون به احمد شهيد نماينده ويژه سازمان ملل اجازه ورود به کشور و بازديد از زندان ها را نداده است. اما همزمان خشونت عليه فعالان جنبش هاي اجتماعي و مدافعان حقوق بشر را افزايش داده است. بازداشت ها، شکنجه، پرونده سازي، صدور احکام سنگين زندان و اعدام هم چنان ادامه دارد.

نشست دوره اي شوراي حقوق بشر سازمان ملل که از ۱۸ ژوئن تا ۶ ژوئيه ۲۰۱۲(برابر با ۲۹ خرداد تا ۱۶ تير ماه ۱۳۹۱) ادامه خواهد اشت، با سومين سالگرد جنبش اعتراضي ميليون ها نفر از شهروندان کشور بعد از انتخابات رياست جمهوري ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۸ همزمان است که با کشتار، سرکوب، بازداشت و شکنجه هزاران نفر مواجه شد. جنايات رژيم جمهوري اسلامي عليه معترضان و آزاديخواهان، ضرب و شتم و ترور آن ها در خيابان، شکنجه و کشتار و تجاوز در زندان ها و عبور با اتومبيل از روي معترضان هيچ گاه فراموش نخواهد شد. چهره معصوم سهراب اعرابي، نگاه بشاش ندا آقا سلطان و ده ها تن ديگر از فرزندان مردم ايران که به ضرب گلوله از پاي درآمدند و يا در گوشه زندان ها و قتلگاه هاي متعدد هم چون گل هاي نورس پر پر شدند، از حافظه مردم ايران پاک نخواهد شد.

بعد از سه سال هنوز هم بسياري از بازداشت شدگان اعتراضات ميليوني، فعالان سياسي و مدني، همراه با فعالان جنبش هاي کارگري، زنان، دانشجويان، ملي و قومي، مدافعان حقوق بشر، وکلاي زندانيان سياسي، روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان در زندان هستند. مير حسين موسوي و مهدي کروبي دو کانديداي رياست جمهوري در حبس خانگي به سر مي برند.

سرکوب مخالفان با شدت ادامه دارد و رژيم مي کوشد مردم را نسبت به زنده و پويا بودن جنبشي مايوس سازد که ميليون ها ايراني را به ميدان مبارزه دمکراتيک کشاند و به روشني نشان داد که جهت مبارزه و خواست مردم ايران از زمان به قدرت نشستن حکومت جمهوري اسلامي، تحقق اصل پايه اي منشور حقوق بشر در راستاي تامين «حکومت مردم بر مردم» است.

زندانيان سياسي در وضعيت دشواري به سر برده و از همه حقوق انساني خود محروم هستند. آنها مدام در معرض بازجويي قرار دارند. اذيت و آزار در زندان ها پاياني ندارد. بدرفتاري در زندان ها يک امر عادي گشته و نيازهاي درماني زندانيان بيمار به عنوان وسيله اي براي از پاي در آوردن آن ها تبديل شده است. خطر مرگ بسياري از زندانيان سياسي را تهديد مي کند. هم اکنون تعدادي از زندانيان شديدا بيمار و نيازمند مراقبت هاي پزشکي ويژه هستند. اما بازجويان حکومت از رعايت حقوق اوليه و انساني آن ها سر باز مي زنند. نرگس محمدي، محمد صديق کبودوند، حسين رونقي کرماني از آن جمله هستند. رضا شهابي بعد از ماه ها فشار بالاخره به بيمارستان منتقل شده است.

همزمان با اجلاس شوراي حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ، صداي اعتراض خود را عليه نقض گسترده حقوق بشر، شکنجه و آزار زندانيان سياسي، صدور احکام سنگين زندان و اعدام عليه مخالفان سياسي پر طنين تر کنيم، خواستار آزادي زندانيان سياسي، پايان دادن به بازداشت ها و شکنجه و زندان مخالفان حکومت شويم.

ما احزاب و سازمان هاي سياسي جمهوري خواه مدافع آزادي و برابري، جدايي دين و دولت، دموکراسي، حقوق بشر، و رفع هرگونه تبعيض، همه نيروهاي دمکرات و آزاديخواه را به همگامي در کارزار براي آزادي زندانيان سياسي و اعتراض عليه نقض حقوق بشر در ايران دعوت مي کنيم و از همه نيروهاي خود مي خواهيم که در تجمعات و اکسيون هايي که به اين منظور در اقصي نقاط جهان برگزار مي شود، مشارکت فعال نمايند و از فعاليت هاي و اقدامات سازمان ها و نهادهاي مدافع حقوق بشر در کارزار براي افشاي نقض حقوق بشر پشتيباني نمايند

اتحاد جمهوريخواهان ايران
حزب دمکرات کردستان ايران
حزب دمکراتيک مردم ايران
حزب کومه‌له کردستان ايران
جبهه ملي ايران ـ اروپا
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
کميته همآهنگي شوراي موقت سوسياليستهاي چپ ايران
شوراي همآهنگي جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران

چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱٣۹۱ – ۱٣ ژوئن ۲۰۱۲